Bevolking in ernstige materiële deprivatie

 • 2% Vlamingen leeft in een huishouden in ernstige materiële deprivatie

  In 2017 leefde 2% van de Vlamingen in een huishouden in ernstige materiële deprivatie. Dat komt overeen met ongeveer 130.000 personen. Het gaat om huishoudens die een aantal basisitems moeten missen of niet kunnen omwille van financiële redenen.

  Het aandeel ernstig gedepriveerden schommelt sinds 2004 nagenoeg steeds tussen 2% en 3% van de Vlaamse bevolking. In 2010 zakte dat aandeel beperkt onder de 2% en in 2012 kwam het iets boven de 3% uit.

 • Materiële deprivatie het hoogst bij werklozen, eenoudergezinnen en personen geboren buiten de EU

  Het aandeel personen in ernstige materiële deprivatie lag in 2017 iets hoger bij kinderen en jongeren dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Opgedeeld naar huishoudtype ligt het aandeel het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (9%) en eenpersoonshuishoudens (5%).

  Bij de andere groepen is het hoogste aandeel in ernstige materiële deprivatie te vinden bij werklozen (10%) en personen geboren buiten de EU (8%).

 • Bijna 1 op 5 Vlamingen kan zich geen week vakantie buitenshuis permitteren

  Als wordt gekeken naar de afzonderlijke items van de deprivatiemaat, dan halen ‘geen week vakantie per jaar kunnen betalen’ en ‘geen onverwachte uitgave van 1.100 euro aankunnen’ de hoogste scores. Ruim 1,1 miljoen Vlamingen (18% van de bevolking) konden zich in 2017 geen week vakantie buitenshuis permitteren en iets meer dan 1 miljoen Vlamingen (16%) leefden in een huishouden dat moeite heeft met een onverwachte uitgave van 1.100 euro.

 • Ernstige materiële deprivatie in Vlaanderen blijft in Europees perspectief beperkt

  Er zijn in Vlaanderen relatief gezien minder personen in ernstige materiële deprivatie dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest ging het in 2017 om 8% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 12%.

  Vlaanderen haalde in 2017 een gelijkaardige score als de EU-landen met de laagste materiële deprivatie, namelijk Zweden, Luxemburg en Finland. In Bulgarije ligt het aandeel in ernstige materiële deprivatie het hoogst, gevolgd door Griekenland en Roemenië.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Ernstige materiële deprivatie: een huishouden leeft in ernstige materiële deprivatie als het minstens 4 van de volgende 9 items mist of niet kan omwille van financiële redenen: 
- 1 week vakantie buitenshuis per jaar
- een maaltijd met vis, vlees, kip of vegetarisch alternatief om de 2 dagen
- een wasmachine
- een kleuren-tv
- een telefoon/GSM
- een auto
- de rekeningen voor huur, hypotheek, nutsvoorzieningen of andere aankopen kunnen betalen
- het huis degelijk kunnen verwarmen
- een beperkte onverwachte financiële uitgave (1.100 euro) kunnen doen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact