Bevolking naar leeftijd en geslacht

 • Vlaamse leeftijdspiramide heeft zware top en smalle basis

  De bevolkingspiramide in het Vlaamse Gewest in 2018 vertoont het karakteristieke profiel van een verouderde bevolking: een zware top en een smalle basis. De 45- tot 59-jarigen vormen de grootste leeftijdsgroep binnen de wettelijke bevolking. Dat is zowel bij mannen als vrouwen het geval.

  Er zijn in het Vlaamse Gewest iets meer vrouwen dan mannen. In 2018 ging het om 102 vrouwen per 100 mannen. Bij de ouderen is het verschil tussen de geslachten het grootst: bij de 65-plussers zijn er 123 vrouwen per 100 mannen, bij de 80-plussers 162 vrouwen per 100 mannen. 
   

 • Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is ouder dan 65

  Sinds de eeuwwisseling nam het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar toe: van 17% in 2000 naar 20% in 2018. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 21% naar 19%. Ook het aandeel van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde: van 63% naar 61%. 

 • Meer dan 1 op 4 inwoners aan de kust is 65-plusser

  In de meeste gemeenten van het Vlaamse Gewest ligt het aandeel 65-plussers tussen 18% en 22%. Het aandeel is het laagst in Vilvoorde en Machelen (minder dan 15%). In vele  kustgemeenten ligt het aandeel 65-plussers hoger dan 24%. 

 • Vlaanderen qua vergrijzing op Europese lijn

  Het aandeel 65-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking in het Vlaamse Gewest lag in 2017 met 20% zeer dicht bij het gemiddelde voor de Europese Unie (19,5%). Dat aandeel ligt lager in het Waalse Gewest (18%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13%). De hoogste waarde wordt genoteerd in Italië (22%), de laagste in Ierland (14%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database

Definities

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die haar gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin ook meegeteld.
Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

9 juli 2019

Meer cijfers

Contact