Bevolking naar nationaliteit

 • Ruim 8% van de bevolking heeft buitenlandse nationaliteit

  Begin 2018 woonden er in het Vlaamse Gewest bijna 5.982.000 personen met een Belgische nationaliteit en iets meer dan 571.000 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het aandeel buitenlanders komt daarmee op 8,7% van de totale bevolking. Begin 2000 ging het om net geen 5% van de bevolking.

  Bijna 2 op de 3 van het totaal aantal buitenlanders heeft een nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie (zonder België).

 • Nederlanders zijn de grootste buitenlandse nationaliteitsgroep

  De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Begin 2018 ging het om ruim 139.000 personen, wat overeenkomt met 24% van het totaal aantal buitenlanders. Daarna volgen de Polen, Roemenen, Marokkanen, Italianen, Bulgaren en Fransen. De Spanjaarden, Turken en Portugezen vervolledigen de top 10. 

 • Buitenlanders zijn gemiddeld jonger dan Belgen

  De gemiddelde leeftijd van personen met een buitenlandse nationaliteit ligt lager dan die van Belgen. Bij de Belgen bedraagt de gemiddelde leeftijd 43 jaar, bij de buitenlanders is dat 35 jaar.

  Dat buitenlanders gemiddeld genomen jonger zijn dan Belgen blijkt ook uit de leeftijdsverdeling van beide groepen. Het aandeel van de leeftijdsgroepen tot 9 jaar en van 20 tot 49 jaar ligt bij de buitenlanders hoger dan bij de personen met de Belgische nationaliteit. Bij de groepen vanaf 50 jaar is het omgekeerd.

 • Meeste buitenlanders wonen in Antwerpen, grensstreek en rand rond Brussel

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ligt het hoogst in de grootsteden Antwerpen en Gent, in de rand rond Brussel, in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg en in Midden-Limburg. Ook de centrumsteden scoren relatief hoog.

  De nationaliteit van de buitenlanders verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om Nederlanders, in de rand rond Brussel om EU-burgers. De personen met een niet-EU-nationaliteit wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden.

 • Aandeel buitenlanders in Vlaanderen lig iets boven EU-gemiddelde

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit lag in 2017 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (35%) en het Waalse Gewest (10%) hoger dan in het Vlaamse Gewest. In België in zijn geheel gaat het om 12% van de totale bevolking.

  In de hele Europese Unie heeft iets minder dan 8% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit. In het Vlaamse Gewest ligt dat aandeel beperkt hoger. In Luxemburg ligt het aantal buitenlanders het hoogst: daar heeft bijna de helft van de bevolking een buitenlandse nationaliteit.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Bevolking naar nationaliteit
Eurostat: Database

Definities

Centrumsteden: In het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

9 juli 2019

Meer cijfers

Contact