Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)

 • 8 op de 10 Vlamingen van 25 tot 64 jaar is midden- of hooggeschoold

  In 2017 was 21% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar laaggeschoold, 39% middengeschoold en 41% hooggeschoold. De indeling naar onderwijsniveau of scholingsgraad gebeurt op basis van het hoogst behaalde diploma. Laaggeschoolden zijn personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs. Middengeschoolden hebben het secundair onderwijs met succes afgewerkt. Hooggeschoolden beschikken over een diploma hoger onderwijs.

  Het aandeel laaggeschoolden daalde tussen 1999 en 2017 van 42% naar 21%. Een omgekeerde trend is er bij de middengeschoolden en de hooggeschoolden: in vergelijking met 1999 zijn de aandelen midden- en hooggeschoolden duidelijk gestegen.

 • Vrouwen zijn hoger geschoold dan mannen

  Vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen. In 2017 was 44% van de vrouwen hooggeschoold tegenover 37% van de mannen. Daartegenover staat dat 22% van de mannen laaggeschoold is, bij de vrouwen is dat 19%.

 • Bijna de helft van de 25- tot 44-jarigen is hooggeschoold

  Zowel bij de 25- tot 34-jarige als bij de 35- tot 44-jarige Vlamingen was in 2017 bijna de helft hooggeschoold. Bij de 55- tot 64-jarigen zijn dat er 3 op de 10. In deze leeftijdsgroep is 35% laaggeschoold. Bij de jongere leeftijdsgroepen zijn dat er duidelijk minder.

 • Werkenden zijn vaker hooggeschoold, niet-actieven vaker laaggeschoold

  Bijna de helft van de werkende Vlamingen tussen 25 en 64 jaar was in 2017 hooggeschoold. Bij de personen die werkloos zijn, is ongeveer 4 op de 10 hooggeschoold. Bij de niet-actieven (mensen die niet werken en die ook niet op zoek zijn naar een job) is 2 op de 10 hooggeschoold.

  &Omgekeerd is bij de werkenden 14% laaggeschoold. Bij de werklozen is dat 28% en bij de niet-actieven 43%.

 • Hoger aandeel hooggeschoolden in Vlaanderen dan gemiddeld in de Europese Unie

  Het aandeel hooggeschoolden in het Vlaamse Gewest (41%) bevindt zich tussen dat van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (47%) en het Waalse Gewest (37%) in.

  In de landen van de Europese Unie (EU) zijn gemiddeld 3 op de 10 inwoners hooggeschoold. In het Vlaamse Gewest ligt dit aandeel hoger. Er bestaan op dit vlak grote verschillen tussen de EU-landen. In Ierland is ongeveer 45% van de bevolking hooggeschoold, in Roemenië en Italië ligt dit aandeel onder de 20%.

Bronnen

Statbel: Onderwijsniveau
Eurostat: Database

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact