Binnenvaart - tonkilometer

 • Binnenschepen goed voor bijna 4,4 miljard tonkilometer

  In 2017 werd langs Vlaamse waterwegen voor bijna 4,4 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer. 
  Het aantal tonkilometer ligt in 2017 6% hoger dan een jaar eerder.
   

 • Bijna drie kwart van verscheepte goederen is droge bulk

  Het transport via binnenvaart wordt in 5 verpakkingstypes ingedeeld. Het grootste deel van de vervoerde goederen bestaat uit droge bulk. Dit zijn goederen die onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip worden gestort, zoals kolen, ijzererts, granen, zand of grind.
  Verder wordt ook vloeibare bulk vervoerd. Dat is bijvoorbeeld olie of fruitsap. 
  Het vervoer per container is goed voor 10% van alle goederen. De binnenvaart met containers is de voorbije jaren sterk gestegen.
  Ten slotte is er nog het vervoer via paletten en het vervoer van goederen in gasvorm. Beide hebben een zeer klein aandeel in het totaal van vervoerde goederen via de binnenscheepvaart.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Aantal tonkilometer op de waterwegen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact