Bruto binnenlands product per inwoner

 • Jaarlijkse stijging van het bruto binnenlands product per inwoner met gemiddeld 2,3%

  Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner wordt in het Vlaamse Gewest in 2018 geraamd op bijna 36.700 euro koopkrachtstandaard (KKS).

  De laatste jaren ging het bbp per inwoner in stijgende lijn. De jaren 2008 en 2009, met de financieel-economische crisis, waren een uitzondering. Tegenover 2003 ligt het bbp per inwoner in 2018 ruim 40% hoger. Dat is een toename met gemiddeld 2,3% per jaar

 • Pendelbewegingen hebben een sterke invloed op het bbp van de gewesten

  Binnen België is het bbp per inwoner het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (60.100 euro KKS in 2018), vooral wegens de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Dan volgt het Vlaamse Gewest (36.700 euro KKS). Het bbp per inwoner ligt het laagst in het Waalse Gewest (26.100 euro KKS). België als geheel heeft een bbp van 35.800 euro KKS per inwoner.

  In België pendelen veel Vlamingen en Walen naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp, maar nemen hun inkomen mee naar hun woonplaats. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s.

  Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistische vergelijking met andere landen mogelijk. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen komt in het Vlaamse Gewest op 39.100 euro KKS, of 7% hoger dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 13% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 40% lager.

 • Vlaams bbp per inwoner bij betere helft van de Europese Unie

  Het bbp per inwoner (zonder rekening te houden met pendelbewegingen) ligt in het Vlaamse Gewest in 2018 boven het gemiddelde van de Europese Unie (31.000 euro KKS). Luxemburg (77.500 euro KKS) en Ierland (59.700 euro KKS) scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels.

  Het Vlaamse Gewest presteert zwakker dan de buurlanden Nederland of Duitsland, maar sterker dan het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 15.600 euro KKS, ongeveer een vijfde van dat in Luxemburg.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product: de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact