Burgers die nooit internet gebruikten

 • 1 op 10 Vlamingen heeft nog nooit internet gebruikt

  In 2017 had 9% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. De afname in het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, was sterk van 2005 tot 2014. Sindsdien is de afname beperkt.

 • Ouderen, laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen hebben vaker nog geen internet gebruikt

  Het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. 
  1% van de jongeren van 16 tot 24 jaar heeft nooit internet gebruikt, tegen 4% bij de 25- tot 54-jarigen en 22% in de groep van 55 tot 74 jaar. 
  Bij de laaggeschoolden gebruikte bijna 1 op 4 nog nooit internet, bij de hooggeschoolden heeft iedereen ooit internet gebruikt. 
  Bij de twee laagste categorieën voor het inkomen (tot 1.900 euro) heeft 19% nooit internet gebruikt, bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat 2%.
  Voor het geslacht vinden we geen verschil.

 • Aandeel Vlamingen dat nooit internet gebruikte iets lager dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest gebruikte 9% van de burgers van 16 tot 74 jaar nog nooit internet. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat 7% en in het Waalse Gewest 12%.
  Terwijl het Vlaamse Gewest het iets beter doet dan het EU-gemiddelde (13%), is het aandeel burgers dat nooit internet gebruikte een stuk lager bij de Europese top. In Zweden, Luxemburg en Denemarken heeft 2% van de burgers nooit internet gebruikt, in Nederland 3% en in het Verenigd Koninkrijk 4%. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact