Consumptie en sparen

 • Totale consumptie op 182 miljard euro

  De totale consumptie van huishoudens, overheid en instellingen zonder winstoogmerk in het Vlaamse Gewest bedroeg 182 miljard euro in 2015.
  De totale consumptie ging steeds in stijgende lijn de afgelopen jaren. In 2009 was er een wat minder sterke aangroei als gevolg van de financieel-economische crisis.

 • Huishoudens consumeren het meest

  Twee derde van de totale consumptie in het Vlaamse Gewest komt op naam van de huishoudens. De overheid is goed voor ongeveer 30%. Het resterende kleine deel gebeurt door de instellingen zonder winstoogmerk.
  De Vlaamse huishoudens spenderen het meest aan huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen, voedingsmiddelen en drank, transport en recreatie en cultuur.
  In de loop der jaren nam het belang van de huishoudens in de consumptie iets af ten voordele van de overheid.

 • Piek in het sparen in 2009

  Het totale bedrag van het bruto sparen van de huishoudens in het Vlaamse Gewest kwam in 2015 op goed 21 miljard euro. Dat bedrag nam toe van 2003 tot 2009, waarna het in de volgende jaren weer daalde. Dit is in veel mindere mate ook merkbaar in de 2 andere gewesten.

 • Spaarquote neemt af

  De Vlaamse bruto spaarquote lag in 2015 op 14,6%. Het gaat om de verhouding tussen het sparen en het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Na een aanvankelijke toename van de spaarquote tot 2009 (22,1%) daalde deze in de daarop volgende jaren gestaag.
  In de andere gewesten ligt de spaarquote op een lager niveau. Ook daar is er na een piek in 2009 doorheen de jaren sprake een daling.

 • Van de buurlanden heeft enkel Duitsland een hogere spaarquote

  De Belgische bruto spaarquote van de gezinnen (14,2%) lag in 2015 iets lager dan de Vlaamse bruto spaarquote (14,6%). Van onze buurlanden scoort enkel Duitsland hoger (17,1%). Frankrijk en Nederland hebben een lagere spaarquote.

Bronnen

Nationale Bank van België: Regionale rekeningen
Eurostat: Non-financial transactions

Definities

Consumptie: consumptieve bestedingen van overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk.
Bruto sparen: bruto beschikbaar inkomen min de consumptie van huishoudens en plus de opbouw van pensioenrechten en plus de afschrijvingen van woningen.
Bruto spaarquote: de verhouding tussen (1) het bruto sparen en (2) het bruto beschikbaar inkomen plus de opbouw van pensioenrechten.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies