Culturele tewerkstelling

 • 5.472 culturele vestigingen in 2017

  In 2017 waren er 5.472 vestigingen in de cultuursector met in totaal 47.093 tewerkgestelden. Het aantal vestigingen daalde geleidelijk tussen 2010 en 2016, maar kende een opleving in 2017. 

 • Ruim 47.000 tewerkgestelden in cultuursector

  In 2017 zijn er 47.093 tewerkgestelden in de cultuursector. De tewerkstelling kende een toename tot ruim 52.000 tewerkgestelden in 2011, nadien volgde een gestage daling.

 • Verlies aan tewerkstelling vooral in drukkerijen

  Het verlies in tewerkstelling situeert zich vooral bij de drukkerijen. Het aantal tewerkstellingsplaatsen daalde hier van bijna 12.000 in 2005 naar 8.000 in 2017. 
  Sinds 2013 is er ook een duidelijke daling bij zowel de verenigingen als in de educatiesector: zij verloren elk zo’n 1.000 plaatsen tussen 2013 en 2017. In de meeste andere subsectoren bleef de tewerkstelling vrij stabiel.

 • Hoofdmoot tewerkstelling in drukkerijen, bibliotheken en educatie

  Ondanks de duidelijke terugval hebben drukkerijen nog steeds het grootste aandeel in de totale tewerkstelling in de cultuursector in 2017. Daarna volgen de bibliotheken en de educatiesector. Ook de uitgeverijen, de verenigingen en de creatieve activiteiten hebben nog steeds een aandeel van meer dan 10%. 

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Cultuursector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact