Cultuur- en vrijetijdsaanbod

  • Ruim 190.000 vrijetijds- en cultuurevenementen in Vlaams Gewest

    In 2018 waren er ruim 190.000 vrijetijds- en cultuurevenementen in het Vlaamse Gewest. Het gaat hier om evenementen ingevoerd in de UiT-databank van Cultuurnet Vlaanderen. Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren dat bijna 24.000 evenementen. Jaarlijks neemt het aantal in de databank opgenomen evenementen in het Vlaamse Gewest toe. In Brussel was er sprake van een afname ten opzichte van 2017.

  • Aanbod bestaat vooral uit cursussen, muziek en andere podiumkunsten

    Cursussen maakten in 2018 ruim een vijfde uit van alle in de databank ingevoerde activiteiten. Ook muziekevenementen hebben een belangrijk aandeel en namen meer dan 10% van het aanbod in. Andere podiumactiviteiten zoals dans- of theatervoorstellingen en films zijn eveneens goed vertegenwoordigd. Sportactiviteiten worden steeds vaker opgenomen in de UiT-databank: ze maakten in 2018 10% van het aanbod uit.

  • Vrijetijds- en cultuuraanbod verspreid over Vlaanderen, maar concentratie in de steden

    Het vrijetijds- en cultuuraanbod is relatief goed verspreid over Vlaanderen. Wel hebben de steden algemeen genomen het hoogste aanbod per 1.000 inwoners.

Bronnen

Cultuurnet Vlaanderen: UiTdatabank

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies