Cultuur- en vrijetijdsaanbod

  • Ruim 180.000 vrijetijds- en cultuurevenementen volgens de UiT-databank

    In 2017 waren er ruim 180.000 vrijetijds- en cultuurevenementen in het Vlaamse Gewest. Het gaat hier om evenementen ingevoerd in de UiT-databank van Cultuurnet Vlaanderen. Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn dat 25.000 evenementen. Jaarlijks neemt het aantal in de databank opgenomen evenementen in Vlaanderen sterk toe. Ook in Brussel is er nog een toename.

  • Aanbod bestaat vooral uit cursussen, muziek en andere podiumkunsten

    Cursussen maken ruim een vijfde uit van alle in de databank ingevoerde activiteiten. Ook muziekevenementen hebben een belangrijk aandeel en nemen meer dan 10% van het aanbod in. Andere podiumactiviteiten zoals dans- of theatervoorstellingen en films zijn eveneens goed vertegenwoordigd. Sportactiviteiten worden steeds vaker opgenomen in de UiT-databank: ze maken nu 10% van het aanbod uit.

  • Goede spreiding van vrijetijds- en cultuuraanbod, maar concentratie in de steden

    Het vrijetijds- en cultuuraanbod kent een goede spreiding over Vlaanderen. Wel hebben de steden in het algemeen het hoogste aanbod per 1.000 inwoners.

Bronnen

Cultuurnet Vlaanderen: UiT-databank

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact