Deelname georganiseerd sportaanbod

 • Kwart van de Vlamingen actief betrokken bij een sportvereniging

  In 2017 was ongeveer 22% van de Vlamingen actief lid bij een sportvereniging en ruim 3% bestuurslid. Het percentage actieve leden en bestuursleden schommelt wat doorheen de jaren maar is sinds 1999 vrij stabiel. Het percentage dat nooit bij een sportclub betrokken was, zit in dalende lijn.

 • Mannen, jongeren en hoger opgeleiden vaker actief in sportvereniging

  Mannen zijn vaker actief in een sportvereniging dan vrouwen. Bij mannen is een kwart actief lid en meer dan 5% bestuurslid. Bij vrouwen is een vijfde actief lid en 1% bestuurslid. 
  Bij laagopgeleiden is 1 op de 8 actief lid en minder dan 2% bestuurslid. Bij universitairen loopt dit op tot 1 op de 3 actieve leden en bijna 7% is bestuurslid. 
  De jongste leeftijdscategorieën hebben het hoogste aantal actieve leden, terwijl de hoogste percentages bestuursleden bij de 35- tot 54-jarigen zitten. Diegenen die nog bij de ouders wonen of zelf kinderen hebben zijn het vaakst actief in een sportvereniging.

 • Meeste sportlidmaatschappen in de centrumsteden en in de stedelijke rand

  Het lidmaatschap van een sportclub is het hoogst in de centrumsteden, de stedelijke rand en het overgangsgebied. In de grootsteden en de kleinere steden ligt het lidmaatschap wat lager.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact