Digitale overheid

 • Digitale overheid

  In 2017 gaf 57% van de 16-74-jarige Vlamingen aan het voorbije jaar via internet contact legde met de overheid. Doorheen de tijd nam dit aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 was dit al 43%. Vanaf 2012 gebruikte meer dan de helft het internet voor contact met de overheid. Het aandeel steeg verder tot 57% in 2017. 
  Het gaat hierbij om contacten met de overheid in het jaar voorafgaand aan de meting.

 • Contact via internet vooral om informatie op te vragen

  In hun contact met de overheid gebruiken Vlamingen het internet vooral om informatie op te vragen. In 2017 gebruikten iets minder dan 4 op de 10 het internet om formulieren naar de overheid te sturen, 1 op de 3 om documenten te downloaden. 
  Er is een sterke toename over de tijd van de verschillende redenen van contact. Zo evolueerde de reden ‘verkrijgen van informatie’ van 25% in 2008 tot 46% in 2017. Het downloaden van documenten kende een toename van 13% tot 33%. En het aandeel Vlamingen dat via internet formulieren stuurde naar de overheid klom van 12% naar 39%. 

 • Hoogopgeleiden en 25-54-jarigen gebruiken internet meer bij contacten met overheid

  Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2017 bij hooggeschoolden op 80%, bij laaggeschoolden was dat 30%. Daarnaast maken 25-54-jarigen het meest gebruik van het internet in deze context (68% in 2017), tegenover 42% van de 55-plussers. 
  Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid (59%) dan vrouwen (55%). Personen die in België zijn geboren maken er meer gebruik van dan personen geboren buiten België.

 • Vlaanderen geen koploper in Europa, wel boven EU-gemiddelde

  In vergelijking met de andere gewesten ligt het aandeel dat het internet gebruikt in contact met de overheid in Vlaanderen (57%) lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (61%), maar hoger dan in het Waalse Gewest (49%). 
  In de Europese Unie (EU) is Vlaanderen geen koploper. Deze rol is weggelegd voor Finland, Zweden en Denemarken, waar meer dan 80% gebruik maakt van het internet in contacten met de overheid. Wel doet Vlaanderen het beter dan het EU-gemiddelde. Italië, Bulgarije en Roemenië kennen de laagste aandelen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies