Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen

  • 1 op 5 uitgereikte diploma’s zijn diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie

    21% van het totaal aantal diploma’s afgeleverd door het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap in 2014 waren diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen. Dat aandeel is in 2013 en 2014 toegenomen.

  • Vlaanderen scoort internationaal matig voor diploma’s wiskunde, wetenschappen en technologie

    Met 21% diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie scoort Vlaanderen eerder laag in een internationale vergelijking. Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden halen meer dan 25%. Japan, Noorwegen en Nederland scoren lager dan Vlaanderen.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Percentage diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen: Dit komt overeen met het Engelstalige STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen. Een hoog aantal afgestudeerden in deze richtingen zijn een belangrijke input (menselijk potentieel) voor de ontwikkeling van een innovatiegerichte economie.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies