Doodsoorzaken

 • Ruim helft van overlijdens te wijten aan kanker en hart- of vaatziekten

  In 2015 stierven in het Vlaamse Gewest ruim 30.000 mannen en ruim 31.000 vrouwen. 

  De twee belangrijkste groepen van doodsoorzaken waren kanker en andere nieuwvormingen (29%) en ziekten van het hart- of vaatstelsel (27%). Ruim de helft van alle overlijdens kon in 2015 dus worden toegeschreven aan deze 2 groepen van doodsoorzaken. 

  Sinds 2000 daalt het percentage overlijdens door hart- of vaatziekten. Het percentage overlijdens door kanker en andere nieuwvormingen neemt hierdoor sinds 2014 de plaats van belangrijkste groep van doodsoorzaken in. 

 • Meer sterfte door kanker en andere nieuwvormingen bij mannen dan bij vrouwen

  Bij mannen was in 2015 kanker (en andere nieuwvormingen) de belangrijkste doodsoorzaak (31%). Sterfte door een hart-  of vaatziekte kwam op de 2de plaats met 27%. 

  Bij vrouwen was in 2015 sterfte door een hart- of vaatziekte de belangrijkste doodsoorzaak (32%). Sterfte door kanker (en andere nieuwvormingen) volgde op enige afstand op de 2de plaats met 23%. 

  Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel kwam met ongeveer 10%, zowel bij mannen als bij vrouwen, op de 3de plaats. 

 • Sterfte door kanker neemt geleidelijk toe met leeftijd, door hart- of vaatziekten vooral op hogere leeftijd

  Het leeftijdsprofiel van sterfte ten gevolge van een kanker of andere nieuwvorming had in 2015 een andere vorm dan dat van sterfte door een hart- of vaatziekte. Sterfte door kanker of een andere nieuwvorming nam meer geleidelijk toe met de leeftijd. Sterfte door hart- of vaatziekte nam zeer snel toe op latere leeftijd. 

  In 2015 was op elke leeftijd het risico op overlijden door kanker of een andere nieuwvorming bijna dubbel zo groot voor mannen als voor vrouwen. 

  Het risico op sterfte door een hart- of vaatziekte was in 2015 op elke leeftijd groter bij mannen dan bij vrouwen.

 • Meer sterfte door kanker en hart- of vaatziekten in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2015 relatief gezien iets meer overlijdens door een hart- of vaatziekte dan in de andere gewesten. Dit gold ook voor overlijdens door kanker. Deze verschillen hangen deels samen met de uiteenlopende leeftijdsopbouw van de bevolking in de gewesten.

Bronnen

Statbel: Doodsoorzaken

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact