Doodsoorzaken

 • Ruim helft van overlijdens in 2018 te wijten aan hart- of vaatziekten en kanker

  In 2018 stierven in het Vlaamse Gewest 31.392 mannen en 32.005 vrouwen. De 2 belangrijkste groepen van doodsoorzaken waren ziekten van het hart- of vaatstelstel (27%) en kanker (of andere nieuwvormingen) (26%). Ruim de helft van alle overlijdens in 2018 kon dus worden toegeschreven aan deze 2 groepen van doodsoorzaken.

  Het percentage overlijdens door ziekten van het hart- of vaatstelstel daalt langzaam. Sinds 2012 is het relatieve belang van de 2 belangrijkste groepen van doodsoorzaken nagenoeg gelijk.

  Cijfers over de doodsoorzaken in 2019 en 2020 zijn nog niet beschikbaar.

 • Meer sterfte door kanker bij mannen dan bij vrouwen

  Bij mannen was in 2018 sterfte door kanker de belangrijkste doodsoorzaak (30%). Sterfte door een hart- of vaatziekte kwam op de 2de plaats met 25%.

  Bij vrouwen was sterfte door een hart- of vaatziekte de belangrijkste doodsoorzaak (29%). Sterfte door kanker kwam op de 2de plaats met 23%.

  Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel kwam zowel bij mannen als bij vrouwen op de 3de plaats.

 • Sterfte door kanker neemt geleidelijk toe met de leeftijd

  Sterfte ten gevolge van kanker vertoonde in 2018 een geleidelijke toename vanaf de leeftijd van 50 jaar. Sterfte door hart- of vaatziekte nam zeer snel toe vanaf de leeftijd van 80 jaar.

  In 2018 was vanaf de leeftijd van 65 jaar het risico op overlijden door kanker bijna dubbel zo groot voor mannen als voor vrouwen. Het risico op overlijden door een hart- of vaatziekte was op alle leeftijden groter bij mannen dan bij vrouwen.

 • Meer sterfte door hart- of vaatziekten en kanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 relatief gezien iets meer overlijdens door een hart- of vaatziekte dan in de 2 andere gewesten. Dit gold ook voor overlijdens door kanker.

Bronnen

Statbel: Doodsoorzaken

Publicatiedatum

27 april 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies