Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen

 • Bijna 6 op 10 ondernemingen heeft downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s

  In 58% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers is de maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetconnectie minstens 30 megabit per seconde (Mbit/s). Dit was in 2014 nog 46%. De sterke toename over de voorbije jaren moet vooral toegeschreven worden aan de internetconnecties van minstens 100 Mbit/s.

 • Vooral snelste internetverbindingen van minstens 100 Mbit/s nemen toe

  Het aandeel ondernemingen met minstens 10 werknemers waarbij de maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetconnectie minstens 100 Mbit/s is, is sinds 2014 toegenomen van 19% tot 30%. Voor de connecties van 30 tot 100 Mbit/s is er sinds 2014 eerder een status quo (27% tot 28%). Opvallend is verder dat de vaste internetconnecties met een maximale downloadsnelheid van minder dan 2Mbit/s zijn toegenomen van 5% tot 8%. De internetconnecties van 2 tot 30 Mbit/s worden minder populair sinds 2014.

 • Aandeel ondernemingen met snelle internetverbinding neemt toe met bedrijfsgrootte

  Het aandeel ondernemingen met een snelle internetverbinding neemt toe met de bedrijfsgrootte. Terwijl 46% van de ondernemingen met 5 tot 9 werknemers in 2017 een internetverbinding hebben met een maximale downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s, geldt dat voor 79% van de ondernemingen met minstens 250 werknemers.

 • Vlaamse ondernemingen scoren binnen de EU goed voor de snelheid van hun internetverbinding

  Het aandeel ondernemingen met minstens 10 werknemers dat een internetverbinding met een maximale downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s heeft, is groter in het Vlaamse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dan in het Waalse Gewest. Dat verschil over de gewesten volgt uit een verschillend aandeel  ondernemingen met een internetverbinding van minstens 100 Mbit/s.

  België haalt in 2017 met 54% de zesde plaats voor het aandeel ondernemingen met minstens 10 werknemers dat een internetverbinding heeft met een maximale downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s. Het Vlaamse Gewest scoort met 58% nog beter dan België in zijn geheel. Bij de toppers Denemarken (74%) en Nederland (66%) ligt dit percentage nog heel wat hoger.

  Voor een internetverbinding met een maximale downloadsnelheid van minstens 100 Mbit/s staat België op de zevende plaats met 26%. In Denemarken en Zweden is dat ongeveer 40%. In het Vlaamse Gewest gaat het om 30%.

Definities

Megabit per seconde (Mbit/s): de downloadsnelheid is de snelheid waarmee een pc of een smartphone data van het computernetwerk kan afhalen. Deze snelheid wordt hier uitgedrukt in megabit per seconde (Mbit/s).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact