Drop-out in het hoger onderwijs

 • 12% van generatiestudenten verlaat bacheloropleiding na 1 jaar studeren

  5.864 generatiestudenten die zich inschreven in een bacheloropleiding in het academiejaar 2018-2019 verlieten na 1 jaar studeren het hoger onderwijs zonder diploma. Dat komt overeen met 12% van het totaal aantal generatiestudenten. Bij de studenten gestart in 2008-2009 ging het om 4.504 studenten of 10% van het totaal aantal studenten.

  Het aandeel generatiestudenten dat het hoger onderwijs verlaat na 1 jaar blijft relatief stabiel over de tijd. Het aandeel schommelde tussen 2008-2009 en 2018-2019 steeds tussen 10% en 12%. 

  Van de generatiestudenten die in het academiejaar 2008-2009 aan een professionele of academische bacheloropleiding begonnen, verliet in de daaropvolgende jaren 26% de opleiding zonder diploma. Dat is de ‘totale drop-out’. Van de generatiestudenten die in 2013-2014 met een bacheloropleiding begonnen lag de totale drop-out op 28%.

  Definitieve totale drop-out cijfers voor de meer recente academiejaren zijn nog niet beschikbaar en dit om 2 redenen:

  1) Er zijn nog geen cijfers over het aantal afgestudeerden in het academiejaar 2020-2021 en later.

  2) Een deel van de generatiestudenten behaalde nog geen diploma binnen de verwachte duur, maar is wel nog steeds aan een bacheloropleiding bezig. Dat aandeel is logischerwijs groter in recente academiejaren. Zij kunnen in de toekomst mogelijk nog een diploma behalen. Is dat niet het geval, dan komen zij alsnog in de totale drop-out cijfers terecht.

 • 7% bijkomende drop-outs na 2 jaar studeren

  De drop-out kan verder worden opgesplitst in ‘drop-out na 2 academiejaren’, ‘na 3 academiejaren’ en ‘na 4 of meer academiejaren’.

  Van de generatiestudenten die in 2017-2018 aan een bacheloropleiding begonnen, verliet 7% de opleiding na 2 jaar studeren. Het aandeel drop-outs na 2 jaar lag in alle jaren telkens tussen 6% en 7% van het totaal aantal generatiestudenten.

  De aandelen generatiestudenten die na 3 of meer jaar studeren alsnog het hoger onderwijs verlaten zonder bachelordiploma zijn relatief klein en blijven ook stabiel doorheen de tijd. Na 3 jaar studeren schommelt de bijkomende drop-out rond 4%. Na 4 jaar of meer studeren gaat het om 3% tot 7% bijkomende drop-outs.

  In deze meest recente academiejaren is er een behoorlijk aantal studenten dat nog geen diploma behaalde maar wel nog ingeschreven is in een bacheloropleiding. Van de generatiestudenten gestart in 2017-2018 is de helft (52%) nog in opleiding. Van de generatiestudenten die zijn gestart in 2018-2019 is 88% nog in opleiding. Of zij al dan niet een diploma halen, zal blijken uit de slaagcijfers van het academiejaar 2020-2021 en latere academiejaren.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Generatiestudent: een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract in het Vlaamse hoger onderwijs.

Totale drop-out: het totaal aandeel van de oorspronkelijke generatiestudenten dat het  hoger onderwijs verlaat zonder bachelordiploma.

Publicatiedatum

9 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies