Early Leavers from education and training

 • 7% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen heeft geen diploma secundair en volgt geen onderwijs of opleiding meer

  In 2017 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) ongeveer 7% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater (Early Leavers from education and training). Het gaat om jongeren die geen diploma secundair hebben en die geen onderwijs of opleiding meer volgen. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij jongeren van 18 tot 24 jaar nog dubbel zo hoog.

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

  Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2017 bij mannen (9%) hoger dan bij vrouwen (5%). Sinds 1999 daalt zowel bij mannen als bij vrouwen het aandeel dat het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen lager dan EU-gemiddelde

  In Vlaanderen ligt het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lager dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 13% van de jongeren van 18 tot 24 jaar, in het Waalse Gewest om 10%. In het Vlaamse Gewest ligt dat aandeel op 7%.

  In de Europese Unie (EU) ligt het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij de jongeren van 18 tot 24 jaar gemiddeld op 11%. Tussen de EU-landen zijn er onderling grote verschillen. In Malta verlaat 19% van de jongeren vroegtijdig de school. In Kroatië ligt dat aandeel op 3%.

Bronnen

Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement WSE en de VDAB: Vlaanderen binnen Europa
Steunpunt Werk: Ongekwalificeerde uitstroom
Statbel: Vroegtijdige schoolverlaters
Eurostat: Database

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact