Echtscheidingen

 • 2 op de 3 huwelijken beëindigd door overlijden partner

  In 2017 werden in het Vlaamse Gewest bijna 11.000 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Daarnaast werden in datzelfde jaar ongeveer 25.000 huwelijken beëindigd doordat de echtgenoot of echtgenote overleed. 

  Van alle huwelijksontbindingen in 2017 waren er ongeveer 2 op de 3 het gevolg van een overlijden. Echtscheidingen en overlijdens van de huwelijkspartner komen voor bij gehuwden uit verschillende leeftijdsgroepen. 

  Er zijn geen cijfers voorhanden over het aantal wettelijke samenwoningen of het aantal feitelijke samenwoningen dat jaarlijks eindigt door een scheiding of een overlijden van de partner. 

  Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen rond de 15.000. Sinds 2008 daalt het jaarlijkse aantal echtscheidingen. Dit hangt onder meer samen met het feit dat er in bepaalde leeftijdsgroepen minder gehuwden zijn. 

  Het aantal huwelijken dat door het overlijden van de huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelt al geruime tijd rond de 25.000 per jaar.

 • Dalende echtscheidingskans

  Enkel gehuwden kunnen uit de echt scheiden. De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar geeft de echtscheidingskans aan.

  In 2017 hebben er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen bijna 9 hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de kans op een echtscheiding iets hoger.

 • Echtscheidingen steeds eerder in het huwelijk

  Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar.

  De huwelijken uit 1980 kunnen reeds 37 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is 37 jaar na het huwelijk 1 op de 3 ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 17 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is na 17 jaar 30% ontbonden. 

  Het percentage huwelijken dat ontbonden werd door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2000 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

 • 6 op de 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

  In het Vlaamse Gewest was het in 2017 bij 62% van de echtscheidingen voor beide partners de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij ruim een kwart van de echtscheidingen was minstens één partner reeds eerder gescheiden. Bij 11% van de echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

  Eerste huwelijken die in 2017 door een echtscheiding werden ontbonden, hadden gemiddeld genomen 17,0 jaar geduurd. Tweede en volgende huwelijken die in 2017 werden ontbonden, hadden gemiddeld genomen 11,1 jaar geduurd. 

 • Echtscheidingskans niet overal even groot in Vlaanderen

  In 2017 waren er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar bijna 9 officieel uit de echt gescheiden. 

  De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 7 tot 10 per 1.000 echtparen. Een deel van deze variatie hangt samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement, een deel met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen.

 • Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2017 lag de echtscheidingskans iets hoger in het Waalse Gewest dan in het Vlaamse Gewest. De kans lag veel hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waar er per 1.000 echtparen 30 uit elkaar gingen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

12 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies