Filezwaarte

 • Kilometeruren file in oktober 2021 14% hoger dan in oktober 2019

  In oktober 2021 lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 1.080 kilometeruren per werkdag. Dat is bijna 3 keer zoveel als in oktober 2020. Ook in vergelijking met de laatste oktobermaand voor de coronacrisis (oktober 2019) is er sprake van een stijging: tussen oktober 2019 en oktober 2021 steeg het aantal kilometeruren file met 14%.

 • 518 kilometeruren file per werkdag

  In oktober 2021 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 518 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (november 2020-oktober 2021) elke werkdag gemiddeld 518 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

  De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een beperkte daling, gevolgd door een zeer sterke daling in 2020. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.

 • Vooral files in regio’s Antwerpen en Brussel

  De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte tot begin 2020 sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

  De sterke daling in filezwaarte vanaf maart 2020 was veel groter in de regio’s Antwerpen en Brussel dan elders. In dezelfde regio’s is vanaf april 2021 ook weer de grootste stijging te zien.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Nieuwe berekeningswijze filezwaarte 
Vlaams Verkeerscentrum: Verkeersindicatoren

Definities

Filezwaarte: geeft aan wat de gemiddelde omvang is van de files op een bepaalde verzameling van wegen. De indicator combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometeruren.
Kilometeruren: eenheidsmaat gebruikt bij de indicator filezwaarte. 100 kilometeruren is het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

Publicatiedatum

25 november 2021

Volgende update

23 december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies