Fysische staat van de woning

  • 7 op de 10 woningen krijgt een positieve fysische staat toegewezen, harde kern van slechte woningen blijft bestaan

    Volgens de resultaten van het Grote Woononderzoek (GWO), een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie van de Vlaamse huishoudens, wordt de fysische staat van 7 op de 10 Vlaamse woningen als goed beoordeeld. Bij 1 op de 10 woningen wordt de fysische staat als slecht beoordeeld. Het gaat om woningen waar grote herstellingen nodig zijn aan essentiële woningelementen.

    Ten opzichte van de resultaten van de Woonsurvey van 2005 wordt een stelselmatige verbetering van de woningkwaliteit vastgesteld. Het aandeel woningen dat volgens de synthese-index de score ‘goed’ krijgt is gestegen van 66% in 2005 naar 70% in 2013. Tegelijkertijd blijkt het aandeel van als ‘slecht’ beoordeelde woningen niet verminderd. Hiermee wordt bevestigd dat, ondanks een globale kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad, er toch een harde kern van slechte woningen blijft.

  • Het aandeel private huurwoningen in goede staat neemt toe

    Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen de kwaliteit van eigenaarswoningen enerzijds en huurwoningen anderzijds. Terwijl in 2013 74% van de eigenaarswoningen in goede staat verkeert, ligt dit aandeel op 60% bij de huurwoningen. Ook ligt het aandeel slechte woningen duidelijk lager voor eigenaars (7%) dan voor huurders (16%).

    Vergeleken met 2005 lijkt de stijging van het aandeel woningen in goede staat vooral het resultaat van een toename van het aandeel private huurwoningen in goede staat. Het percentage eigenaarswoningen in goede staat is minder sterk gestegen. De kloof tussen het aandeel eigenaars en huurders met een woning in goede staat verkleint daardoor. Maar ondanks de inhaalbeweging die de private huur doormaakte, blijft er een omvangrijk deel huurwoningen in slechte staat. Op de private markt gaat het in 2013 om 16%, nauwelijks minder dan in 2005 (19%). Op de sociale huurmarkt verbetert de kwaliteit van de woningen niet.

Bronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Wonen in Vlaanderen anno 2013

Definities

Fysische staat van de woning: Tijdens een interview werd aan de bewoners gevraagd naar de nood aan herstellingen voor 6 essentiële woningelementen: de elektrische installaties, de binnenmuren, de buitenmuren, de ramen, de dakgoten en het dak. Op basis van de antwoorden werd een synthese-index berekend over de fysische staat van de woning waarbij de woning een score krijgt voor elk onderdeel waarvoor volgens de bewoners grote herstellingen nodig zijn. Vervolgens werden de woningen ingedeeld in ‘goede’, ‘matig’ en ‘slechte’ woningen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact