Gebrek aan woonruimte

 • 4% van de huishoudens heeft een gebrek aan ruimte in de woning

  Volgens de resultaten van het Grote Woononderzoek (GWO), een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie van de Vlaamse huishoudens, woont 4% van de huishoudens in een woning met een gebrek aan woonruimte. Dit wil zeggen dat het huishouden niet kan beschikken over een minimum aantal kamers, aangepast aan de omvang en samenstelling van het huishouden.

  Tussen huurders en eigenaars bestaan grote verschillen. Bij huurders, vooral op de privémarkt (9%), ligt het aandeel huishoudens met gebrek aan ruimte hoger dan bij eigenaars (2%).

  Volgens de recentste resultaten van de Europese EU-SILC-enquête ligt het aandeel Vlaamse huishoudens met een gebrek aan woonruimte in 2017 op 2,7%. Ook hier geven private huurders (9%) aan meer gebrek aan ruimte te hebben dan andere huishoudens. Deze gegevens zijn wel niet rechtstreeks te vergelijken met de GWO-resultaten.

   

 • 1 op de 10 huishoudens in de laagste inkomensgroep heeft gebrek aan ruimte in de woning

  Er is een duidelijke samenhang tussen een gebrek aan woonruimte en het huishoudinkomen. In 2013 had 10% van de 20% huishoudens met het laagste inkomen (het laagste inkomenskwintiel) te weinig ruimte in de woning. In de andere inkomensgroepen ligt dit aandeel op maximaal 4%.

  Ook dit wordt bevestigd door de resultaten van de EU-SILC-enquête. Ook hier geven de 20% huishoudens met het laagste inkomens (7%) vaker dan de andere inkomensgroepen aan een gebrek aan ruimte te hebben.

Bronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Wonen in Vlaanderen anno 2013
Statbel: EU-SILC-survey

Definities

Inkomenskwintiel: wanneer de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt, kunnen zij worden opgedeeld in 5 gelijke groepen of kwintielen. Het laagste kwintiel omvat dan de 20% laagste inkomens, het hoogste kwintiel de 20% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact