Gebruik van mediatoepassingen

 • Gebruik mediatoepassingen ingeburgerd

  Gevraagd naar het gebruik van een lijst van 13 mogelijke online toepassingen, gaf in 2017 1 op de 3 internetgebruikers aan dat ze 1 tot 4 online toepassingen regelmatig gebruiken. 46% gebruikt regelmatig 5 tot 8 online toepassingen, 21% 9 tot 13 toepassingen.
  Het gaat hierbij onder meer om communiceren met anderen via e-mail of chat, informatie opzoeken, in contact komen met de overheid, financiële activiteiten, goederen kopen of verkopen, spelletjes spelen, kijken of luisteren naar films of muziek, videoconferencing, eigen video’s, blogs of webpagina’s aanmaken of actief zijn op virtuele gemeenschappen zoals facebook.

 • Mannen gebruiken net iets meer online toepassingen dan vrouwen

  38% van de vrouwen en 28% van de mannen gebruiken 1 tot 4 online toepassingen. Bijna evenveel mannen als vrouwen gebruiken regelmatig 5 tot 8 online toepassingen (45% en 48%, respectievelijk). 27% van de mannen en 14% van de vrouwen gebruiken 9 tot 13 online toepassingen.

 • 18- tot 39-jarigen gebruiken meer online toepassingen

  Ouderen maken in 2017 minder gebruik van online toepassingen dan jongeren. 61% van de 60-plussers en 25% van de 40-59 jarigen maakt regelmatig gebruik van 1 tot 4 online toepassingen. 56% van de 18-39-jarigen en 53% van de 40-59-jarigen maakt gebruik van 5 tot 8 online toepassingen. 
  Jongeren maken meer gebruik van online toepassingen. 38% van de 18-39-jarigen, 23% van de 40-59-jarigen en 4% van de 60-plussers gebruikt 9 tot 13 toepassingen.

 • Hoger opgeleiden gebruiken meer online toepassingen

  Lager opgeleide Vlamingen maken gebruik van minder online toepassingen dan hoger opgeleide Vlamingen. 60% van de laaggeschoolde Vlamingen gebruikt regelmatig 1 tot 4 toepassingen, 33% gebruikt 5 tot 8 toepassingen en 7% gebruikt 9 tot13 toepassingen.
  Hoge opgeleide Vlamingen maken gebruik van meer online toepassingen. 34% gebruikt regelmatig 9 tot 13 toepassingen, 52% gebruikt 5 tot 8 toepassingen en 14% gebruikt 1 tot 4 toepassingen.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact