Gehuwd of ongehuwd samenwonen met een partner en/of kinderen

  • 13 november 2017

In het Vlaamse Gewest is sinds de eeuwwisseling het percentage gehuwden verder gedaald. De toename van het ongehuwd samenwonen heeft deze daling niet volledig kunnen compenseren, waardoor globaal genomen het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont, is gedaald. Enkel op latere leeftijd is, onder meer door de toegenomen levensverwachting, dit percentage gestegen.

Iets minder volwassenen wonen samen met kinderen en iets minder kinderen wonen samen met twee ouders dan voorheen. Zowel het samenwonen met een partner als met kinderen gebeurt vaker dan in 2000 ongehuwd.

Deze trends zullen zich de komende jaren verderzetten.

In het Waalse Gewest treden analoge trends op. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest treden vaak andere trends op. Deze ontwikkelingen hebben implicaties voor vele beleidsdomeinen.

Download SVR-verkenning 2017/1 “Gehuwd of ongehuwd samenwonen met een partner en/of kinderen” (Pdf – 3 MB)

Meer informatie:
Martine Corijn (02 553 42 08)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en bestuur