Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)

  • De huurprijs op de private markt bedraagt gemiddeld 562 euro

    Volgens de resultaten van het Groot Woononderzoek (GWO), een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie van de Vlaamse huishoudens, bedroeg de huurprijs op de private markt in 2013 gemiddeld 562 euro, wat 8% meer is dan in 2005 (gecorrigeerd voor inflatie).

    Op de private markt ligt de gemiddelde huurprijs van een eengezinswoning (597 euro) in 2013 iets hoger dan de huurprijs van een appartement (560 euro). Uiteraard hangt dit prijsverschil ook samen met verschillen op het vlak van het aantal kamers, de grootte, de ligging en het comfort. Vergeleken met 2005 is de gemiddelde huur voor eengezinswoningen iets sterker gestegen dan voor appartementen (10% versus 9%, boven inflatie).

    Volgens de recentste resultaten van de Europese EU-SILC-enquête bedraagt de huurprijs anno 2017 in Vlaanderen gemiddeld 624 euro voor een eengezinswoning en 630 euro voor een appartement. Deze gegevens zijn wel niet rechtstreeks te vergelijken met de GWO-resultaten.

Bronnen

Definities

Gemiddelde huurprijs: de prijs in euro per maand zonder bijkomende kosten zoals water, gas of elektriciteit. Ook de gemeenschappelijke kosten, in geval men in een appartementsgebouw woont, worden niet meegeteld.

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact