Geregistreerde criminaliteit

 • In 2019 iets meer dan 430.000 feiten geregistreerd bij politie

  In 2019 registreerde de politie over alle misdrijfcategorieën heen 430.649 feiten in het Vlaamse Gewest. Dat omvat registraties van zowel ernstige misdrijven (zoals moord) als lichte inbreuken (zoals openbare dronkenschap). Het aantal geregistreerde feiten lag in 2019 op het laagste peil sinds 2000. Tussen de jaren 2000 en 2012 schommelde dat aantal rond de 500.000. Tussen 2012 en 2017 daalde het. In 2017, 2018 en 2019 schommelde het aantal geregistreerde criminele feiten telkens rond de 430.000.

 • Fietsdiefstal en woninginbraak meest geregistreerde misdrijf

  Fietsdiefstal en woninginbraak zijn door de politie veruit de meest geregistreerde criminele figuren. In 2019 werden meer dan 23.000 fietsdiefstallen geregistreerd en bijna 20.000 woninginbraken.
  Daarna volgen het beschadigen van een auto, diefstal uit of aan een voertuig, intrafamiliaal fysiek geweld en winkeldiefstal. Deze criminele figuren zijn telkens goed voor ongeveer 14.000 tot 16.000 registraties.

 • Criminaliteitsgraad hoogst in grootsteden en hun rand, in centrumsteden en in kustgemeenten

  De criminaliteitsgraad ligt het hoogst in de grootsteden, in de grootstedelijke rand, in de centrumsteden en de kustgemeenten. De criminaliteitsgraad geeft het aantal geregistreerde feiten weer per 100 inwoners. De laagste criminaliteitsgraden worden aangetroffen in de kleinere gemeenten van Vlaanderen. Ook enkele grotere gemeenten, met meer dan 10.000 inwoners, hebben een lage criminaliteitsgraad, met name Holsbeek en Lubbeek.

 • Criminaliteitsgraad lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Van de 3 Belgische gewesten lag de criminaliteitsgraad in 2019 het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met 12,5 misdrijven per 100 inwoners. In het Waalse Gewest lag de criminaliteitsgraad op 8,1 misdrijven per 100 inwoners. Het Vlaamse Gewest kende de laagste criminaliteitsgraad.

Bronnen

Federale politie: Criminaliteitsstatistieken 

Definities

Criminaliteitsgraad: aantal geregistreerde misdrijven per 100 inwoners. Het onderling vergelijken van gemeenten enkel en alleen gebaseerd op absolute aantallen is een delicate oefening, doordat gemeenten sterk kunnen verschillen op tal van gebieden die een impact hebben op de geregistreerde criminaliteit.
Criminele figuren: feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen, maar waarmee de politie in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd wordt. Het betreft een combinatie van een misdrijf (bv. diefstal) met onder andere het voorwerp of vervoermiddel waarop dit misdrijf betrekking heeft (bv. autodiefstal), de plaats waar het misdrijf gepleegd is (bv. woninginbraak) of de manier waarop het misdrijf gepleegd werd (bv. diefstal gewapenderhand). Wanneer bij een woninginbraak een fiets gestolen wordt zal er dus één feit geteld worden voor de criminele figuur “Woninginbraak” en één feit voor de criminele figuur “Fietsdiefstal”. Er dient uitdrukkelijk op gewezen dat, om dubbeltellingen te vermijden, er geen totalen gemaakt mogen worden over alle criminele figuren heen.

Publicatiedatum

27 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies