Geregistreerde criminaliteit

 • Meer dan 400.000 feiten geregistreerd bij politie, daling sinds 2012

  In 2017 registreerde de politie over alle misdrijfcategorieën heen iets meer dan 400.000 feiten. Dat omvat registraties van zowel ernstige misdrijven (zoals moord) als lichte inbreuken (zoals openbare dronkenschap). Het aantal geregistreerde feiten lag in 2017 op het laagste peil sinds 2000. Tussen de jaren 2000 en 2012 schommelde dat aantal rond de 500.000. Vanaf 2012 daalt het jaarlijks. 

 • Diefstal en afpersing meest voorkomende misdrijfcategorie

  Diefstal en afpersing is veruit de meest geregistreerde misdrijfcategorie door de politie. Het gaat onder meer om diefstal met of zonder geweld, zakkenrollerij, huisdiefstal, afpersing, vervaardigen van valse sleutels en moeskopperij. In 2017 ging het om bijna 145.000 geregistreerde feiten, wat overeenkomt met 35% van het totaal aantal geregistreerde feiten. 
  Daarna volgen deze categorieën: beschadigen van eigendom (brandstichting, vandalisme, …), misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (moord, doodslag, slagen en verwondingen, …), drugs (bezit, gebruik, handel, fabricage, …), bedrog (heling, verduistering, oplichting, …), misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens (schending van de eer, schending van het beroepsgeheim, nachtlawaai, kraken van huizen,…) en feiten betreffende de vreemdelingenwetgeving (mensensmokkel, mensenhandel, schijnhuwelijken,…). 

 • Criminaliteitsgraad hoogst in grootsteden, centrumsteden en kustgemeenten

  Om steden en gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het aantal geregistreerde feiten uitgedrukt per 100 inwoners. De criminaliteitsgraad is het hoogst in de grootsteden, de centrumsteden en de kustgemeenten. De laagste criminaliteitsgraden worden aangetroffen in de kleinste gemeenten van Vlaanderen, met name in Herstappe (0 feiten per 100 inwoners), Kortenaken (1,8), Horebeke en Glabbeek (beiden 2,0).

 • Criminaliteitsgraad lager in Vlaamse Gewest dan in andere gewesten

  Van de 3 Belgische gewesten lag de criminaliteitsgraad in 2017 het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met 12 misdrijven per 100 inwoners. Het Vlaamse Gewest kende de laagste criminaliteitsgraad.

Bronnen

Federale politie: Criminaliteitsstatistieken 

Definities

Criminaliteitsgraad: aantal geregistreerde misdrijven per 100 inwoners.
Moeskopperij: diefstal van groenten, fruit, gewassen of een (deel van de) oogst.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact