Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

  • 8 december 2017

Mantelzorgers ervaren door hun zorgengagement impact op verschillende levensdomeinen waaronder hun materieel-economisch leven. Een deel van de mantelzorgers maken, omwille van de zorg, extra kosten, gaan minder werken en ervaren financiële  belasting.

In deze bijdrage wordt de rol van de intensiteit van mantelzorg nagegaan op de socio-economische positie en het economisch welzijn van Vlamingen.

Eerst focussen we op Vlaanderen: Bestaan er verschillen in het verrichten van betaald werk, het gezinsinkomen of het kunnen rondkomen met het inkomen tussen Vlamingen die geen, beperkt en intensief mantelzorgtaken verrichten? Daarbij wordt nagegaan: Gelden de resultaten op twee meetmomenten (2011 en 2014)? Welke veranderingen treden daarbij op? Is mantelzorg dan wel de intensiteit van zorg een risicofactor voor het economisch welzijn van Vlamingen?

Vervolgens positioneren we Vlaanderen in een Europees perspectief. Komt het opnemen van (intensieve) mantelzorg in Vlaanderen vaker voor dan in andere Europese landen? En, bestaat in het economisch welzijn van Vlamingen die niet , beperkt en intensief mantelzorgen een gelijkaardig patroon als in andere Europese landen.

Afrondend, verduidelijken we welke methoden in onderzoek gebruikt worden om de economische waarde van mantelzorg te schatten en passen we vervolgens zelf een methode toe.

Download SVR-verkenning 2017/3 "Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers" (Pdf - 569 kB )

Meer informatie:
Dirk Festraets
Dirk Moons
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur