Huishoudelijk afval

 • Totale hoeveelheid huishoudelijk afval vertoont sinds 2008 een overwegend dalende trend

  In 2016 werd in totaal 3,19 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. 
  De totale hoeveelheid huishoudelijk afval vertoont sinds 2008 een overwegend dalende trend. Dit verloop kan grotendeels verklaard worden door de evolutie van het selectief ingezameld afval, dat bijna 70% van het huishoudelijk afval uitmaakt. Papier- en kartonafval en bouw- en sloopafval, allebei goed voor bijna een vijfde van het selectief ingezameld afval, vertonen een duidelijk dalende trend. 
  Tussen 2013 en 2015 daalde het huishoudelijk afval met 6%, in 2016 was er een lichte stijging met 2%. Deze toename in 2016 wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het groenafval, het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het houtafval. In 2015 werd relatief weinig groenafval en GFT ingezameld omdat het een uitzonderlijk droog jaar was. 2016 was een jaar met normale weersomstandigheden en dus ook een hogere hoeveelheid tuinafval.

 • 490 kg huishoudelijk afval per inwoner

  Per inwoner werd in 2016 490 kg huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2015 met 39 kg, maar steeg tussen 2015 en 2016 weer beperkt met 5 kg.
  In 2016 werd 152 kg restafval per inwoner ingezameld. Tussen 2013 en 2015 daalde het restafval met 8 kg per inwoner, tussen 2015 en 2016 bleef het nagenoeg stabiel.

 • Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

  In 2017 ging 65% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar een inrichting voor materiaalrecuperatie: 44% naar recyclage en 21% naar compostering of vergisting. 30% werd verbrand met energierecuperatie en 1,5% werd gestort. Verder ging 2,5% van het huishoudelijk afval naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en 0,3% – het klein gevaarlijk afval (KGA) – kreeg nog een andere voorbehandeling voor het werd gerecycleerd, gestort of verbrand.

Bronnen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Huishoudelijk afval

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies