Huishoudinkomen

 • Huishoudinkomen in Vlaanderen op 2.130 euro per maand

  In 2017 lag het huishoudinkomen van de Vlaamse bevolking  op 2.130 euro per maand, tegenover 1.975 euro in 2006. Dat is een stijging van 8% tijdens de beschouwde periode, of bijna 1% per jaar. 
  Het gaat hier om het reële netto equivalente huishoudinkomen per maand. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de inflatie, dat de directe belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid werden afgetrokken en dat rekening is gehouden met de verschillende samenstelling en grootte van de huishoudens.

 • Lager huishoudinkomen bij 65-plussers

  Het huishoudinkomen van personen van 65 jaar en ouder lag in de hele periode van 2006 tot 2017 veel lager dan bij de drie jongere leeftijdsgroepen. Maar de 65-plussers kenden wel de sterkste stijging: van 1.470 euro per maand in 2006 tot 1.700 euro in 2017 (+15%).
  Bij de 50-64-jarigen steeg het huishoudinkomen van 2.135 euro per maand in 2006 tot 2.390 euro in 2017 (+12%). Het huishoudinkomen in deze groep steeg ook sterker dan dat van de -15-jarigen (+5%), de 15-34-jarigen (+6%) en de 35-49-jarigen (+7%).

 • Hooggeschoolden kennen hoger huishoudinkomen

  Laaggeschoolden hebben gemiddeld het laagste huishoudinkomen; het steeg van 1.540 euro in 2006 tot 1.585 euro in 2017 (+3%).
  Het huishoudinkomen van middengeschoolde personen lag in de beschouwde periode ongeveer 500 euro hoger, met een stijging van 1.925 euro per maand in 2006 tot 2.080 euro in 2017 (+8%). 
  Bij hooggeschoolden lag het huishoudinkomen in de hele periode het hoogst. Hun inkomen steeg van 2.510 euro per maand in 2006 tot 2.635 euro in 2017 (+5%). 

 • Huishoudinkomen stijgt met totaal aantal werkuren van huishouden

  Er is een sterke samenhang tussen totaal aantal werkuren per week van alle huishoudleden en het huishoudinkomen per maand.
  Personen in een huishouden zonder beroepsarbeid hebben het laagste inkomen. Hun inkomen lag in 2017 ongeveer 1.000 euro per maand lager dan personen in een huishouden met meer dan 70 werkuren per week. In huishoudens zonder beroepsarbeid steeg het inkomen van 1.425 euro per maand in 2006 tot 1.600 euro in 2017 (+13%).
  In huishoudens met 1 tot 40 werkuren lag het huishoudinkomen 300 tot 400 euro hoger, met een stijging van 1.825 euro in 2006 tot 1.900 euro in 2017 (+4%). 
  Huishoudens met 40 tot 70 werkuren per week zagen hun huishoudinkomen stijgen van 2.195 euro in 2006 tot 2.460 euro in 2017 (+12%). 
  Huishouden met meer dan 70 werkuren hadden het hoogste huishoudinkomen. Het nam toe van 2.470 euro per maand in 2006 tot 2.640 euro in 2017 (+7%).

 • Huishoudinkomen in Vlaanderen hoger dan EU-gemiddelde

  In de Europese Unie (EU) lag het gemiddelde huishoudinkomen in 2017 op 1.600 euro per maand, uitgedrukt in de koopkrachtstandaard (KKS). Het Vlaamse Gewest (1.960 euro KKS) scoorde duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde en de andere Belgische gewesten. 
  Luxemburg had in 2017 met 2.770 euro KKS per maand veruit het hoogste huishoudinkomen, gevolgd door Oostenrijk, Duitsland en Nederland. 
  Roemenië kende met 490 euro KKS per maand het laagste huishoudinkomen, gevolgd door Hongarije, Bulgarije en Griekenland. 

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey 
Eurostat: Database

Definities

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen).

Koopkrachtstandaard (KKS): door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

15 september 2019

Meer cijfers

Contact