Huishoudtypes

 • Alleenwonenden sinds 2006 meest voorkomende huishoudtype

  In 2018 woonden de 6,55 miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest in 2,79 miljoen private huishoudens. De 3 meest voorkomende huishoudtypes waren: alleenwonende (32%), gehuwd paar zonder inwonende kinderen (23%) en gehuwd paar met één of meer inwonende kinderen (22%). Gemiddeld genomen bestond een huishouden uit 2,29 personen.

  Tussen 2000 en 2018 daalde het percentage huishoudens van gehuwde paren met inwonende kinderen van 34% naar 22%. Het percentage huishoudens van ongehuwde paren met inwonende kinderen steeg in die periode tot 7%. Ook het aandeel alleenwonenden steeg tussen 2000 en 2018 en werd sinds 2006 het meest voorkomende huishoudtype. Het percentage eenoudergezinnen wijzigde amper. In 2000 bestond een huishouden nog gemiddeld genomen uit 2,45 personen.

 • Iets meer ongehuwd samenwonende paren met kinderen dan zonder kinderen bij jongere huishoudens

  De jongere huishoudens (huishoudens waarvan de referentiepersoon jonger is dan 60 jaar) bestonden in 2018 vooral uit gehuwde paren met inwonende kinderen (32%) en uit alleenwonenden (26%). 

  De gehuwde paren vormden samen ruim 4 op de 10 jongere huishoudens, de ongehuwde paren bijna 2 op de 10 jongere huishoudens.

  Bij de jongere ongehuwde paren waren er iets meer met 1 of meer inwonende kinderen dan zonder inwonende kinderen. Iets meer dan 1 op de 10 jongere huishoudens was een eenoudergezin.

  Bij de oudere huishoudens (huishoudens waarvan de referentiepersoon 60 jaar of ouder is) overheersten in 2018 de gehuwde paren zonder inwonende kinderen (43%) en de alleenwonenden (40%). 

  De gehuwde paren vormden samen 5 op de 10 oudere huishoudens, de ongehuwde paren 4%. 1 op de 20 oudere huishoudens was een eenoudergezin.

 • Gehuwde paren en gehuwde ouders blijven in de meerderheid

  In 2018 woonden in het Vlaamse Gewest in bijna 6 op de 10 huishoudens partners samen.

  Binnen de huishoudens met samenwonende partners waren er bijna 8 op de 10 gehuwd. Er waren ongeveer evenveel gehuwde paren met één of meer inwonende kinderen als zonder inwonende kinderen. Dat was ook het geval bij de ongehuwde paren.

  In bijna 4 op de 10 huishoudens woonde één of meerdere kinderen (gezinnen).

  Huishoudens waar kinderen inwoonden waren voor 59% huishoudens met twee gehuwde partners. Eenoudergezinnen kwamen iets vaker voor dan ongehuwde paren met kinderen.

 • Vooral gezinnen met 1 inwonend kind

  In bijna de helft (45%) van de gezinnen in het Vlaamse Gewest woonde in 2018 1 kind. Dit betekent dat er reeds 1 inwonend kind was of dat er nog slechts 1 kind bij de ouder(s) woonde. Gemiddeld genomen woonden er in een gezin 1,78 kinderen.

  Vooral alleenstaande ouders hadden 1 inwonend kind. Bij een alleenstaande moeder woonden gemiddeld genomen 1,57 kinderen; bij een alleenstaande vader 1,42 kinderen.

  Bij gehuwde en ongehuwde paren woonden even vaak 2 kinderen. Bij ongehuwde paren woonde iets vaker 1 kind; bij gehuwde paren iets vaker 3 of meer kinderen. Gemiddeld genomen woonden bij gehuwde paren 1,89 kinderen en bij ongehuwde paren 1,73 kinderen.

 • Meer alleenwonenden in kustgemeenten en studentensteden

  In 2018 was in het Vlaamse Gewest bijna 1 op de 3 huishoudens een alleenwonende (of éénpersoonshuishouden).

  Het percentage alleenwonenden per gemeente varieerde van 21% tot 49%. De hoogste percentages alleenwonenden waren te vinden in de kustgemeenten en in de studentensteden. Deze variatie hangt deels samen met de leeftijd van de inwoners.

 • Minder alleenwonenden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Inzake het percentage alleenwonenden scoorde het Vlaamse Gewest in 2018 op hetzelfde niveau als de groep van EU-landen met een laag aandeel alleenwonenden. 

  In het Waalse Gewest lag dat aandeel hoger en op hetzelfde niveau als het EU-gemiddelde. 

  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest behoorde zoals de Scandinavische landen en Duitsland  tot de groep met het hoogste percentage alleenwonenden

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Structuur private huishoudens 
Statbel: Bevolking
Eurostat: EU-SILC Survey

Definities

Referentiepersoon van het huishouden: de persoon die het huishouden vertegenwoordigt bij de contacten met de overheid.

Publicatiedatum

12 maart 2019

Volgende update

10 september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies