Huursubsidies

  • 5.281 nieuwe huursubsidies en 4.202 nieuwe huurpremies in 2017

    In 2017 werd aan 5.281 nieuwe begunstigden een huursubsidie en aan 4.202 een huurpremie toegekend. De huursubsidie is er voor personen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning, of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning.
    In beide stelsels is er een toename van het aantal nieuwe begunstigden sinds de invoering ervan. Het huursubsidiestelsel bestaat sinds 1992 maar werd in 2007 en 2014 grondig gewijzigd. De huurpremie bestaat sinds 2012.

  • Aandeel nieuwe begunstigde huurders stijgt

    Het aandeel huurders dat voor het eerst een huursubsidie of huurpremie ontving steeg van 0,22% van de huishoudens in 2012 tot 0,34% van de huishoudens in 2017. 

Bronnen

Wonen Vlaanderen: Statistieken

Definities

Huursubsidie: een premie die men kan ontvangen bij: 1) verhuis van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, 2) verhuis van een woning die onaangepast is aan leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, 3) verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 4) bij daklozen: verhuis naar een geschikte woning.
Huurpremie: een premie voor personen die vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan waarbij voldaan moet zijn aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies