ILO-werkloosheidsgraad

 • Werkloosheidsgraad in Vlaams Gewest op 4,4%

  In 2017 bedroeg de ILO-werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest 4,4%. Het gaat om het aandeel werklozen in de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
  De werkloosheidsgraad schommelde in de periode 1999-2017 rond 4,5%. In 1999 en 2005 lag de werkloosheidsgraad het hoogst, in 2000 en 2001 het laagst.

 • Bij vrouwen iets hogere werkloosheidsgraad dan bij mannen

  In 2017 lag de werkloosheidsgraad iets hoger bij vrouwen dan bij mannen. De werkloosheidsgraad van mannen was tussen 1999 en 2008 iets lager dan die van vrouwen. Van 2008 tot 2014 zijn de curven van mannen en vrouwen sterk gelijklopend, na 2014 lopen ze weer uit elkaar. 

 • Hogere werkloosheidsgraad in de leeftijdsgroep 15-34 jaar

  De werkloosheidsgraad in de leeftijdsgroep van 15 tot 34 jaar lag in 2017 op 6,7%. De werkloosheid lag bij deze groep over de hele periode tussen 1999 en 2017 beduidend hoger dan die van de oudere groepen. De curve van de jongeren vertoont ook grotere schommelingen. 
  Bij de 35-49-jarigen en 50-64-jarigen kende de werkloosheidsgraad grotendeels eenzelfde verloop, met schommelingen van 2,5% tot 5%. 

 • Werkloosheidsgraad daalt naarmate opleidingsniveau stijgt

  De werkloosheidsgraad lag in 2017 bij laaggeschoolden op 8,5%, bij middengeschoolde personen op 4% en bij hooggeschoolden op 3%. 

  De verschillen naar huishoudtype zijn minder groot. Bij koppels met inwonende kinderen lag de werkloosheidsgraad op 2,5% en bij koppels zonder kinderen op 3%. De werkloosheidsgraad van alleenstaanden met kinderen bedroeg 4,4% en die van alleenstaanden zonder kinderen 5,6%.

 • Vlaamse werkloosheidsgraad onder EU-gemiddelde

  In 2017 lag de werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest (4,4%) veel lager dan in het Waalse Gewest (9,8%), in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (15,0%) en in België als geheel (7,1%). 

  In de Europese Unie (EU) bedroeg de werkloosheidsgraad gemiddeld 7,8%. Het Vlaamse Gewest scoort beduidend beter dan het EU-gemiddelde. Griekenland kende in 2017 met bijna 22% de hoogste werkloosheidsgraad, gevolgd door Spanje (17%). Tsjechië had de laagste werkloosheidsgraad (3%), gevolgd door Duitsland, Malta en Hongarije (4%).

Bronnen

Definities

Beroepsbevolking: de som van de werkende en werkloze personen.

ILO-werkloosheidsgraad:  het aandeel  van de werkloze personen in de beroepsbevolking, volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact