ILO-werkloosheidsgraad

 • ILO-werkloosheidsgraad in Vlaams Gewest op 3,5%

  In 2018 bedroeg de ILO-werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest 3,5%. Het gaat om het aandeel werklozen in de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar. De werkloosheidsgraad schommelde in de periode 1999-2018 rond 4,5%. In 2003 lag de werkloosheidsgraad het hoogst (5,7%), in 2018 het laagst.

 • Werkloosheidsgraad bij mannen iets hoger dan bij vrouwen

  In 2018 lag de werkloosheidsgraad iets hoger bij mannen (3,5%) dan bij vrouwen (3,3%). De werkloosheidsgraad van mannen lag tussen 1999 en 2008 lager dan die van vrouwen. Van 2008 tot 2014 zijn de curven van mannen en vrouwen sterk gelijklopend. Na 2014 lopen ze wat uit elkaar en in 2018 komen ze weer samen.

 • Hogere werkloosheidsgraad bij 15-34-jarigen

  De werkloosheidsgraad lag bij 15-34-jarigen jaar in 2018 op bijna 6%, het niveau van 2001 en 2008. De werkloosheidsgraad lag bij deze leeftijdsgroep over de hele periode tussen 1999 en 2018 hoger dan die van de 35-49-jarigen en de 50-plussers. De curve van de jongeren vertoont ook grotere schommelingen.

  Bij de 35-49-jarigen en 50-64-jarigen bedroeg de werkloosheidsgraad in 2018 2,3%. De curve van deze leeftijdsgroepen kennen in de periode 1999-2018 grotendeels eenzelfde verloop, met schommelingen van 2,5% tot 5%.

 • Werkloosheidsgraad veel hoger bij laaggeschoolden

  Bij de 25 tot 64 jarigen bedroeg de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden 5,6% in 2018, tegenover 7,2% in 2017. Bij middengeschoolde personen bedroeg de werkloosheidsgraad in 2018 2,6% en bij hooggeschoolden 2,1%.

  In de periode 1999-2018 lag de werkloosheidsgraad bij laaggeschoolden hoger dan bij de twee andere groepen. De schommelingen in de tijd zijn ook groter bij laaggeschoolden.

 • Vlaamse werkloosheidsgraad onder EU-gemiddelde

  In 2018 lag de werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest (3,5%) veel lager dan in het Waalse Gewest (8,5%), in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13,4%) en in België als geheel (6%).

  In de Europese Unie (EU) bedroeg de werkloosheidsgraad gemiddeld 7%. Het Vlaamse Gewest scoort beduidend beter dan het EU-gemiddelde. Griekenland kende in 2018 met 19,5% de hoogste werkloosheidsgraad, gevolgd door Spanje (15,3%) en Italië (10,8%). Tsjechië had de laagste werkloosheidsgraad (2,3%), gevolgd door Duitsland (3,5%).

Bronnen

Definities

Beroepsbevolking: de som van de werkende en werkloze personen.

ILO-werkloosheidsgraad:  het aandeel  van de werkloze personen in de beroepsbevolking, volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Publicatiedatum

23 april 2019

Volgende update

april 2019

Meer cijfers

Contact