In goede gezondheid

 • Ruim 80% Vlamingen vindt eigen gezondheid goed tot zeer goed

  In 2013 vond 83% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder dat zijn of haar gezondheid goed of zeer goed was. Dit eigen oordeel over de gezondheid wordt ook de subjectieve gezondheid genoemd.

  Het percentage Vlamingen in goede gezondheid blijft de laatste jaren vrij stabiel. 

 • Lager opgeleiden geven minder aan in goede gezondheid te zijn

  Ongeveer evenveel mannen als vrouwen beoordeelden in 2013 hun gezondheid als goed of zeer goed. 

  Naarmate men ouder was, nam het percentage personen met een (zeer) goede gezondheid af. 

  Veel minder lager opgeleiden dan hoger opgeleiden noemden hun gezondheid (zeer) goed.

 • Geen verschillen in subjectieve gezondheid tussen stad en platteland

  Binnen het Vlaamse Gewest was in 2013 het percentage personen in (zeer) goede gezondheid in een stedelijk, halfstedelijk of landelijk gebied vergelijkbaar. 

 • Aandeel dat eigen gezondheid (zeer) goed vindt in Vlaams Gewest iets hoger dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest lag in 2013 het aandeel personen dat de eigen gezondheid als goed tot zeer goed omschrijft iets hoger dan in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 • In België geven meer personen aan in goede gezondheid te zijn dan gemiddeld in Europa

  De voorgaande cijfers zijn gebaseerd op de Belgische Gezondheidsenquête. De European Health Core Indicators laten een internationale vergelijking toe aan de hand van een recentere bron. In 2016 lag in België het percentage personen van 16 jaar en ouder dat de eigen gezondheid goed of zeer goed noemde boven het gemiddelde van de EU-landen. De laagste waarde werd opgetekend in Litouwen, de hoogste in Ierland.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact