Inflatie

  • Inflatie bedroeg 1,4% in 2019

    In 2019 bedroeg de inflatie volgens het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen in België 1,4% . Dat is beduidend lager dan in 2017 en 2018 (telkens 2,1%).

    In de periode 2013-2015 was de inflatie nog lager, in 2014 en 2015 zelfs lager dan 1%. De inflatie kende een piek in 2008 (4,5%), maar daalde sterk in het crisisjaar 2009 (tot -0,1%). De daaropvolgende jaren van gedeeltelijk economisch herstel (2010, 2011 en 2012) gingen hand in hand met hogere inflatiecijfers.

    De gezondheidsindex verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer, met uitzondering van 2009 en 2010 en in mindere mate 2011, 2015, 2017 en 2018.

  • Inflatie hoogst bij diensten

    Opgesplitst naar de belangrijkste categorieën van goederen en diensten, lag de inflatie van diensten de afgelopen 10 jaren het hoogst. De categorie ‘niet-voeding’ vertoont de grootste schommelingen. Dat komt in belangrijke mate doordat deze categorie ook de prijzen voor aardolieproducten omvat, die nogal sterk kunnen schommelen. De prijsstijging van aardolieproducten in de periode 2017-2018 zorgde ook voor de toename van de algemene inflatie. De categorie ‘huur’ vertoont een zeer geleidelijke toename.

Bronnen

Nationale Bank van België: Inflatie

Definities

Algemeen indexcijfer van consumptieprijzen: cijfer dat het verloop weergeeft van het prijspeil voor een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen.
Gezondheidsindex: index afgeleid van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn.
Inflatie: het proces van vermindering van de waarde van een munt, in hoofdzaak door de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt weergegeven door middel van een indexcijfer van consumptieprijzen, berekend voor een brede, representatieve korf van producten (goederen en diensten).

Publicatiedatum

31 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies