Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)

  • Inkomen van 20% rijksten 3,3 keer hoger dan inkomen van 20% armsten

    In 2019 lag de inkomenskwintielverhouding in het Vlaamse Gewest op 3,3. Dat betekent dat het huishoudinkomen van de 20% rijkste inwoners 3,3 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20% armste inwoners.

    De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd recent ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat de inkomenskwintielverhouding sinds 2004 min of meer stabiel gebleven is.

  • Vlaamse inkomensongelijkheid blijft beperkt in EU-perspectief

    In 2019 lag de inkomenskwintielverhouding in het Waalse Gewest (3,6) iets hoger dan in Vlaanderen (3,3). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (4,7) was het verschil groter. In België lag de inkomenskwintielverhouding op 3,6.

    In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid in België beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de 28 landen van de Europese Unie (EU28) in 2019 op 5,1. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland. In Bulgarije ligt de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). 

Inkomenskwintielverhouding (S80/S20): een internationaal vaak gebruikte maat om de inkomensverdeling in een land of regio in kaart te brengen waarbij het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten (op basis van het huishoudinkomen) in het totale inkomen van alle inwoners afgezet wordt ten opzichte van dat van de 20% armsten.

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies