Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)

  • Inkomen van 20% rijkste Vlamingen 3,5 keer hoger dan inkomen van 20% armste

    In 2017 lag de inkomenskwintielverhouding in het Vlaamse Gewest op 3,5. Dat betekent dat het huishoudinkomen van de 20% rijkste inwoners 3,5 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20% armste inwoners.

    De inkomenskwintielverhouding bleef sinds 2004 nagenoeg stabiel en schommelde tussen 2004 en 2017 steeds tussen 3,4 en 3,7.

  • Vlaamse inkomensongelijkheid blijft beperkt in EU-perspectief

    De inkomenskwintielverhouding lag in het Waalse Gewest (3,7) in 2017 ongeveer op hetzelfde niveau als in Vlaanderen (3,5). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort duidelijk hoger (5,8). In België lag de inkomenskwintielverhouding op 3,8.

    In Europees perspectief blijft de Vlaamse inkomensongelijkheid beperkt. Vlaanderen haalt een gelijkaardige score als de EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, met name Tsjechië, Slovenië, Slovakije en Finland. In Bulgarije lag de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Litouwen en Spanje.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). 

Inkomenskwintielverhouding (S80/S20): een internationaal vaak gebruikte maat om de inkomensverdeling in een land of regio in kaart te brengen waarbij het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten (op basis van het huishoudinkomen) in het totale inkomen afgezet wordt ten opzichte van dat van de 20% armsten.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact