Internationale migratie

 • Al jarenlang meer internationale immigranten dan emigranten

  Voor het Vlaamse Gewest waren er in de loop van 2017 ongeveer 74.000 immigraties vanuit het buitenland en 50.000 emigraties naar het buitenland. Daaruit volgt een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 24.000 eenheden.

  Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo. Sinds 2014 is er opnieuw een stijging van dit saldo, vooral omwille van de toegenomen internationale immigratie.

 • Ambtshalve schrappingen goed voor 4 op de 10 internationale emigraties

  De internationale immigratie kan opgedeeld worden in drie groepen: 

  • Immigraties vanuit het buitenland in strikte zin
  • Herinschrijvingen in het bevolkingsregister na een eerdere ambtshalve schrapping
  • Overschrijvingen vanuit een wachtregister naar een regulier bevolkingsregister.

  De immigraties in strikte zin zijn in 2017 goed voor bijna 8 op de 10 van de totale immigraties naar het Vlaamse Gewest. Zowel de herinschrijvingen als de overschrijvingen staan elk voor ongeveer 1 op de 10 van het totale aantal internationale immigraties.

  Ook de internationale emigratie omvat drie componenten: 

  • Emigraties naar het buitenland in strikte zin
  • Ambtshalve schrappingen uit het bevolkingsregister
  • Overschrijvingen van een regulier bevolkingsregister naar een wachtregister.

  De emigraties in strikte zin zijn goed voor 6 op de 10 van de totale internationale emigraties. De ambtshalve schrappingen maken 4 op de 10 van het totale aantal internationale emigraties uit.

 • Helft internationale immigranten zijn burgers van een ander EU-land

  De internationale migranten kunnen volgens nationaliteit opgedeeld worden in Belgen, EU-burgers (zonder Belgen) en niet-EU-burgers. De EU-burgers (zonder Belgen) maken de helft uit van de groep die vanuit het buitenland immigreert naar het Vlaamse Gewest. Dan volgt de groep niet-EU-burgers en vervolgens de Belgen.

  In de internationale emigratie zijn de Belgen prominenter aanwezig, niet-EU-burgers veel minder.

 • Overwegend positieve saldo’s voor de internationale migratie in de Vlaamse gemeenten

  In de meeste Vlaamse gemeenten is het (gemiddelde jaarlijkse) saldo voor de internationale migratie in de periode 2015-2017 positief. Voor slechts 15 op de 308 gemeenten is het saldo negatief. De helft daarvan zijn gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel (de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem, naast Hoeilaart, Overijse en Tervuren) en Huldenberg.

  De top 5 van gemeenten met een hoog positieve saldo in verhouding tot de bevolking (per 1.000 inwoners) zijn Arendonk, Langemark-Poelkapelle, Kapellen, Sint-Truiden en Turnhout.

 • Hoge internationale migratie-intensiteit in Leuven

  Van de Vlaamse centrumsteden heeft Leuven niet enkel een hoog positief saldo voor de internationale migratie, maar tegelijk ook een hoge migratie-intensiteit.  Het gaat om de som van de totale immigraties en emigraties, uitgedrukt per 1.000 inwoners. In Leuven is er sprake van een migratie-intensiteit van gemiddeld 88 eenheden per 1.000 inwoners per jaar in de periode 2015-2017.

  Ook voor Antwerpen en Gent is de migratie-intensiteit bovenmatig (rond 40 eenheden per 1.000 inwoners), net zoals voor Turnhout (rond 30). Voor de overige centrumsteden worden lagere waarden genoteerd (rond 20). 

  Buiten de Vlaamse centrumsteden vinden we hoge migratie-intensiteiten voor grensgemeenten met Nederland (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Ravels vooraan in de rangschikking) en voor gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel (Kraainem, Tervuren en Wezembeek-Oppem).

 • Internationale immigratie van niet-EU-burgers rond het Europese gemiddelde

  De immigratie van niet-EU-burgers in verhouding tot de bevolking ligt in 2016 zowel voor het Vlaamse Gewest als voor België rond het EU-gemiddelde. Binnen België is er de hoge score voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij uitstek een knooppunt in de internationale migratie.

  Binnen de EU zijn er in dit opzicht hoge scores voor Malta, Zweden en Luxemburg.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database 

Definities

Ambtshalve schrapping: personen die feitelijk niet meer verblijven in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en tegelijk niet in een andere gemeente zijn ingeschreven, kunnen worden geschrapt uit het bevolkingsregister (volgens de daartoe voorziene wettelijke procedure).

Centrumsteden: in het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Internationaal migratiesaldo: de balans van de internationale immigraties en internationale emigraties.

Wachtregister: asielzoekers worden eerst ingeschreven in een wachtregister. Bij een erkenning als vluchteling, na toekenning van een statuut subsidiaire bescherming of na verwerving van een verblijfsvergunning om een andere reden, worden zij overgeschreven naar een regulier bevolkingsregister.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

9 juli 2019

Meer cijfers

Contact