Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

 • 9 op 10 Vlamingen gebruiken internet

  In 2017 gaf 89% van de burgers van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 87% van de burgers deed dat minstens wekelijks.
  Het bevolkingsaandeel dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg sterk tot 2014. In de jaren daarna bleef het aandeel internetgebruikers vrij stabiel. Verder valt op dat bijna iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

 • 8 op 10 Vlamingen gebruiken (bijna) dagelijks internet

  79% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar maakte in 2017 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 9% minstens wekelijks (maar niet dagelijks) en 1% minder dan 1 keer per week.

 • Wekelijks internetgebruik vaker bij jongeren, hooggeschoolden en hogere inkomens

  Het aandeel burgers dat wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. 
  98% van de jongeren van 16 tot 24 jaar heeft wekelijks internet gebruikt, 93% bij de 25- tot 54-jarigen en 73% in de groep van 55 tot 74 jaar. 
  70% van de laaggeschoolden tegen 98% van de hooggeschoolden gebruikt wekelijks internet.
  74% van de personen met het laagste inkomen tegen 96% van de groep met het hoogste inkomen gebruikt wekelijks internet. 
  Verder verschilt de kans op wekelijks internetgebruik naar geboorteland. Het grootste aandeel wekelijkse internetgebruikers vinden we bij de personen geboren in België (88%), het kleinste aandeel bij de personen geboren buiten de EU (78%).
  Er is  geen verschil tussen mannen en vrouwen.

 • Vlaams Gewest loopt achter op Europese top

  In het Vlaamse Gewest (87%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (86%) is het wekelijks internetgebruik iets meer ingeburgerd dan in het Waalse Gewest (82%).
  Het wekelijks internetgebruik ligt in het Vlaamse Gewest iets boven het EU-gemiddelde, maar ligt lager dan de hoogst scorende EU-landen. Bij de top 3 van deze landen gaat het om aandelen van 95% of meer.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact