Investeringsratio

 • Vlaanderen investeert bijna kwart van bbp

  De Vlaamse totale investeringsratio kwam in 2018 op 24,7%. Daarmee zijn de investeringen in het Vlaamse Gewest goed voor bijna een kwart van het bruto binnenlands product (bbp).
  Een uitsplitsing tussen private en publieke investeringen is maar mogelijk tot 2015. Het gros van de investeringen kwam in dat jaar van de private sector (21,7% van het bbp). Voor de publieke sector is dat 1,9%.
  De investeringsratio klom geleidelijk tot in 2008 (25,7%), door de aantrekkende conjunctuur. In 2009 en 2010 zorgde de zwakke economische situatie voor een minder hoge investeringsratio. Sindsdien blijft de indicator onder de drempel van 25%.

 • Vlaamse overheid goed voor één derde van Belgische overheidsinvesteringen

  Van alle investeringen uitgevoerd door Belgische overheidsinstellingen kwam anno 2018 32,7% op naam van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is daarmee na de lagere overheden (alle Belgische lagere overheden: 35,5%) de belangrijkste publieke actor.
  Ook is het belang van de Vlaamse overheid in de totale investeringen van alle Belgische overheden toegenomen. In 2005 bedroeg haar aandeel nog 28,4%.

 • Investeringsratio van Vlaams Gewest bij EU-top

  De Vlaamse en Waalse totale investeringsratio’s zijn nagenoeg even groot (24,7% en 24,8% in 2018). De ratio is lager in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (18,7%).
  Vlaanderen behoort bij de EU-top. Alleen Tsjechië en Zweden (elk 25,3%) hebben een nog iets hogere ratio. Ook België scoort met 23,6% relatief hoog. Het EU-gemiddelde komt op 20,4% voor 2018. Griekenland is met 13,8% hekkensluiter.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op één jaar tijd. 
Totale investeringsratio: het aandeel van de totale investeringen in het bruto binnenlands product (bbp).
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact