Jaargemiddelde temperatuur

  • 2014 warmste jaar ooit gemeten in België

    In het Klimaatakkoord van Parijs werd een globaal actieplan goedgekeurd om de mondiale temperatuurtoename ruim onder de 2°C te houden, met als doel de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.
    Mondiaal nam de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde toe met bijna 0,9°C tussen 1850 en 2017. Daarmee werd al bijna de helft van de marge tot de stabilisatiedoelstelling van 2°C ingenomen. Ondanks enkele korte periodes van afkoeling (eind 19de eeuw, de jaren 1910 en de jaren 1950) kende de jaargemiddelde temperatuur op aarde de laatste 140 jaar een belangrijke stijging. 
    Boven het Europese landoppervlak is de temperatuur nog sterker gestegen dan het mondiale gemiddelde: het voortschrijdend tienjaargemiddelde bevindt er zich inmiddels 1,6°C boven de pre-industriële referentie.
    Ook in België vertonen de metingen een duidelijk stijgende trend. De trendlijn van de jaargemiddelde temperatuur geeft aan dat het in Ukkel ondertussen gemiddeld bijna 2,5°C warmer is dan in de pre-industriële periode. De 21 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (1833) liggen allemaal in de periode 1989-2017. Het absolute recordjaar was 2014 met een jaargemiddelde van 11,9°C.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Jaargemiddelde temperatuur 

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies