Landgebruik

  • Landbouw goed voor helft van landgebruik

    Het agrarisch landgebruik domineert in Vlaanderen: ongeveer de helft van de oppervlakte was in 2013 in gebruik als akkerland of grasland. Hierin is ook het ‘natuurlijk grasland’ inbegrepen dat niet door de landbouw wordt gebruikt, al vormt dit slechts een klein aandeel van de volledige oppervlakte grasland. Iets meer dan 10% van Vlaanderen is effectief bebost.

    Landgebruik verwijst naar het effectieve gebruik van de grond voor welbepaalde activiteiten of teelten, zoals akkerbouw, grasteelt, maar ook huisvesting, industrie, diensten of recreatie. Dat kan afwijken van de juridische bestemming van die gronden. Gronden kunnen bijvoorbeeld juridisch bestemd zijn als woongebied, maar effectief gebruikt worden als grasland of akkerland.

Bronnen

Departement Omgeving: Landgebruiksbestand

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact