Levenslang leren (opleidingsdeelname)

 • Bijna 1 op 10 Vlamingen van 25 tot 64 jaar volgt een opleiding

  In 2017 nam 9% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding (in of buiten het reguliere onderwijs) tijdens de 4 weken voor de bevraging. In de periode 2006-2017 schommelt de opleidingsdeelname telkens tussen 7% en 9%.

  Wanneer gevraagd wordt naar wie een opleiding volgde in de afgelopen 12 maanden in plaats van de afgelopen 4 weken, stijgt de opleidingsdeelname tot 23%. Dat aandeel ligt iets hoger dan in 2006.

 • Hooggeschoolden en werklozen nemen vaker deel aan een opleiding

  Er is weinig verschil tussen de participatie van mannen en vrouwen aan een opleiding tijdens de 4 weken voor de bevraging.

  Hooggeschoolden (14%) nemen veel vaker dan laaggeschoolden (3%) deel aan een opleiding.

  Ook naar socio-economische positie zijn er verschillen in opleidingsdeelname. Werklozen (11%) nemen het vaakst deel, meer dan werkenden (9%). De groep niet-actieven (personen die niet werken en die ook niet op zoek zijn naar een job) volgen het minst vaak een opleiding (7%).

 • Vlaamse opleidingsdeelname ligt onder EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (9%) nemen meer 25- tot 64-jarigen deel aan een opleiding dan in het Waalse Gewest (7%), maar minder dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13%).

  In de landen van de Europese Unie (EU) volgen gemiddeld 11% van de inwoners een opleiding. Dat aandeel ligt hoger dan in het Vlaamse Gewest. Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen. Zo neemt in Zweden 30% deel aan een opleiding. In Roemenië gaat dit om 1%.

Bronnen

Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement WSE en de VDAB: Vlaanderen binnen Europa
Steunpunt Werk: Opleidingsparticipatie
Eurostat: Database

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact