Levensverwachting

 • Lichte toename van aantal overlijdens in recente jaren

  In 2017 zijn 62.530 inwoners van het Vlaamse Gewest overleden. Dat zijn er iets meer dan in 2016 (+3%) en beduidend meer dan in 2007 (+12%). De groei van de bevolking (+7% tussen 2007 en 2018) en de voortschrijdende vergrijzing (van 18% 65-plussers in de bevolking in 2007 naar 20% in 2018) spelen daarin een rol.

   

  In alle jaren van 2000 tot 2017 zijn er minder overlijdens dan geboorten in het Vlaamse Gewest.  Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2017 ging het om 62.530 overlijdens tegenover 64.501 geboorten wat resulteerde in een positief saldo van +1.971 eenheden.

   

 • Stagnatie levensverwachting bij vrouwen, lichte stijging bij mannen

  In 2017 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in het Vlaamse Gewest 80,1 jaar voor mannen en 84,3 jaar voor vrouwen. Voor de hele bevolking bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 82,2 jaar. 

  In de hele observatieperiode (tussen 2000 en 2017) is er een graduele stijging van de levensverwachting bij de geboorte. Voor mannen steeg die van 75,5 jaar in het jaar 2000 naar 80,1 jaar in 2017 (+4,6 jaren), voor vrouwen van 81,4 jaar naar 84,3 jaar (+2,9 jaren). 

  Recent is er eerder sprake van een stagnatie van de levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen (gemiddelde jaarlijkse toename van +0,03 jaar in 2015-2017 tegenover +0,13 jaar in 2001-2003), terwijl voor mannen alsnog een beperkte toename wordt waargenomen (respectievelijk +0,15 jaar en +0,30 jaar).

   

 • Hogere levensverwachting voor vrouwen ook op oudere leeftijden

  Bij de geboorte hebben vrouwen in het Vlaamse Gewest anno 2017 een surplus aan levensverwachting van 4 jaar plus een seizoen (+4,3 jaar) tegenover mannen. Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen een hogere levensverwachting: op de leeftijd van 65 jaar is er een surplus van 3,1 jaar, op de leeftijd van 80 jaar is dat 1,7 jaar. 

 • Hoogste levensverwachting voor mannen in arrondissementen Maaseik, Turnhout en Hasselt

  De levensverwachting bij de geboorte in de periode 2015-2017 varieert over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 78,6 en 80,9 jaar bij mannen (een verschil van 2,3 jaar), en tussen 83,5 en 84,8 jaar bij vrouwen (een verschil van 1,3 jaar).

  Bij mannen is de levensverwachting het hoogst in de arrondissementen Maaseik, Turnhout en Hasselt, en het laagst in de arrondissementen Aalst, Oostende en Dendermonde.

   

 • Hoogste levensverwachting voor vrouwen in arrondissementen Leuven, Roeselare en Halle-Vilvoorde

  Bij vrouwen ligt de levensverwachting het hoogst in de arrondissementen Leuven, Roeselare en Halle-Vilvoorde, en het laagst in de arrondissementen Oostende, Dendermonde en Aalst.

   

 • Vlaanderen in Europese subtop voor levensverwachting

  Binnen België lag de levensverwachting in 2016 het hoogst in het Vlaamse Gewest. In vergelijking met het Waalse Gewest kunnen Vlaamse mannen rekenen op een extra levensverwachting bij de geboorte van 3,1 jaar, bij vrouwen is dat 2,1 jaar. Tegenover het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het over een verschil van +1,6 jaar bij mannen en +0,7 jaar bij vrouwen.

   

  Binnen de Europese Unie (EU) rangschikt België zich voor de levensverwachting bij de geboorte in de middenmoot, met een waarde licht boven het Europese gemiddelde. Aan de top vinden we veelal Zuid-Europese landen (Italië, Malta, Spanje en Frankrijk), onderaan de rangschikking veelal Oost-Europese landen (Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië). Top- en bodemwaarden verschillen vrij sterk tussen de EU-lidstaten: een verschil van 11 jaar tussen Italië en Litouwen bij mannen en van 8 jaar tussen Spanje en Bulgarije bij vrouwen.

Definities

Natuurlijk saldo: het aantal geboorten min het aantal overlijdens, vaak uitgedrukt per 100 inwoners of per 1.000 inwoners.

 

Levensverwachting: geeft aan hoeveel levensjaren een persoon nog kan verwachten te leven op een bepaalde leeftijd als hij de rest van zijn leven onderhevig zou zijn aan de waargenomen sterftekansen per leeftijd van de observatieperiode.

 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact