Lichamelijke pijn

 • Ongeveer 1 op de 4 Vlamingen heeft ernstige pijnklachten

  Pijn is een belangrijk signaal van het lichaam. We focussen op de groep met matige, hevige en heel hevige lichamelijke pijn. We spreken in dit geval over ernstige lichamelijke pijn of ernstige pijnklachten.

  In 2013 gaf in het Vlaamse Gewest bijna 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan last te hebben van ernstige lichamelijke pijn. In 2008 was dat percentage ongeveer hetzelfde. 

 • Vooral vrouwen, ouderen en lager opgeleiden hebben ernstige pijnklachten

  Meer vrouwen dan mannen hadden in 2013 ernstige pijnklachten. 

  De groep met ernstige pijnklachten nam in 2013 toe met de leeftijd. Zo had ruim 1 op de 3 personen van 75 jaar en ouder ernstige pijnklachten. 

  De omvang van de groep met ernstige pijnklachten liep in 2013 sterk uiteen naargelang van het opleidingsniveau. Meer dan de andere groepen hadden lager opgeleiden ernstige pijnklachten. Bij de lager opgeleiden ging het om ruim 1 op de 3, bij de hoger opgeleiden om 1 op de 5.

 • Pijnklachten algemeen verspreid

  Ernstige pijnklachten kwamen in 2013 nagenoeg even vaak voor in de Vlaamse steden als op het Vlaamse platteland.

 • Minder Vlaamse dan Waalse ouderen met ernstige pijnklachten

  In België gaf in 2013 ongeveer 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan ernstige pijnklachten te hebben. Dit aandeel gold voor elk gewest. 

  Bij de personen van 75 jaar en ouder had in 2013 in het Vlaamse Gewest 1 op de 3 ernstige pijnklachten. Dit aandeel lag ruimschoots onder dat van 75-plussers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact