Marktaandelen

 • Vlaams marktaandeel in wereldhandel stabiliseert tijdens laatste jaren

  Het Vlaamse marktaandeel in de wereldhandel wordt voor 2016 berekend op 2,11%.
  Tussen 2002 en 2012 brokkelde het marktaandeel van het Vlaamse Gewest vrij stelselmatig af. In de jaren na 2012 bleef het nagenoeg stabiel. Sedert 2002 verloor het Vlaamse Gewest 0,66 procentpunt marktaandeel in de wereldhandel.
  De marktaandelen van België en de buurlanden zijn groter. Het zijn dan ook grotere economieën. Zo was het Duitse marktaandeel  8,87% in 2016. Het marktaandeel van België en onze buurlanden werd met de tijd minder groot. De daling is vooral in Frankrijk opvallend. Waar dit land in 2002 nog een groter marktaandeel had dan Nederland, is dat sinds 2008 omgekeerd. Duitsland won vanaf 2013 opnieuw lichtjes aan marktaandeel.

 • Vlaams marktaandeel relatief belangrijk in nieuwe EU12-lidstaten en in Sub-Sahara Afrika

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de nieuwe EU12-lidstaten kwam in 2016 op 2,38%. Alle buurlanden hebben in deze EU12-lidstaten een hogere waarde, vooral Duitsland (21,54%). De geografische nabijheid van de nieuwe EU12-lidstaten verklaart dit. Tussen 2009 en 2016 verloor het Vlaamse Gewest heel lichtjes aan marktaandeel in de EU12. 
  Het Vlaamse Gewest had anno 2016 een marktaandeel van 0,94% in de BRIC-landen. Dat is fors minder dan Duitsland (5,67%). Nederland scoort hier met 1% quasi even hoog als het Vlaamse Gewest. Tussen 2009 en 2016 verloren zowel het Vlaamse Gewest als de buurlanden marktaandeel in de BRIC-landen.

  In de Next-11 -landen kon het Vlaamse Gewest een marktaandeel van 0,77% realiseren in 2016. Hier verloor Vlaanderen sedert 2009 terrein (-7%). Duitsland bleef status quo, maar Frankrijk en Nederland verloren er sterker marktaandeel.

  Het Vlaamse Gewest nam in 2016 0,41% van de invoer van de Aziatische Tijgers voor zijn rekening. Tussen 2009 en 2016 kromp het Vlaamse marktaandeel er met goed 10%. Onze buurlanden kenden allemaal een toename, het sterkst in Nederland. 

  Het Vlaamse marktaandeel in Noord-Amerika bedroeg 0,80% in 2016. Duitsland wist als enige buurland zijn marktaandeel in de VS te vergroten tussen 2009 en 2016.

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in Japan kwam in 2016 op 0,59%. Dat is vrijwel gelijk aan het Nederlandse aandeel. Tussen 2009 en 2016 won het Vlaamse Gewest er terrein.

  Het Vlaamse Gewest had een marktaandeel van 2,51% in Sub-Sahara Afrika in 2016. De (grotere) buurlanden scoren hoger. Het Vlaamse Gewest kon zijn marktaandeel opvallend uitbreiden tussen 2009 en 2016. Dat staat in contrast tot de afname waarmee de 3 buurlanden werden geconfronteerd.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel
UNCTAD: UNCTAD - Stat
Eurostat: Internationale handel

Definities

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU12-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië en Bulgarije.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.
Marktaandelen: geven het aandeel van een land (of regio) in de totale invoer van een referentieland (of groep van referentielanden) weer of de uitvoer van land x naar land y in % van de totale invoer van land y.      
Noord-Amerika: Verenigde Staten (VS) en Canada.
Sub-Sahara Afrika: Afrika minus Noord-Afrika maar inclusief Soedan.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

26 september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies