Mediabezit

 • Bijna iedereen heeft thuis radio of TV

  Bijna elke Vlaming tussen 18 en 75 jaar oud beschikte in 2017 over een radiotoestel (93%) of een televisietoestel (98%), en 41% had thuis een dagblad. 89% van de volwassen Vlamingen beschikte over een internetaansluiting en 73% had thuis een smartphone.

 • Ruim 1 op 2 Vlamingen heeft enkel digitale media

  10% van de volwassen Vlamingen bezit enkel traditionele media, namelijk radio, televisie en/of een dagblad. 55% bezit enkel digitale media: 46% bezit internet en smartphone, 9% internet of smartphone. 8% bezit een dagblad en internet of een smartphone. De resterende groep van 27% bezit radio, TV, dagblad, internet en smartphone.

 • Weinig verschil tussen mannen en vrouwen in mediabezit

  Mannen hebben minder voorkeur voor het bezit van traditionele media dan vrouwen. 7% van de mannen en 12% van de vrouwen bezit enkel traditionele media. 
  Bij de andere mogelijke types van bezit blijven de verschillen naar geslacht beperkt.

 • Vlamingen jonger dan 60 jaar bezitten vooral digitale media

  Vlamingen tussen 18 en 59 jaar bezitten voornamelijk digitale media. In 2017 bezat 69% van de 18-39-jarigen en 52% van de 40-59-jarigen smartphone en internet zonder dagblad. 24% van de 18-39 jarigen en 34% van de 40-59 jarigen bezit de 5 verschillende media.

 • Bezit van digitale media stijgt met opleidingsniveau

  De hoogopgeleide Vlaming bezit bij voorkeur digitale media: de helft van hen bezit internet en smartphone zonder dagblad. Slechts 2% bezit enkel traditionele media.
  Vlamingen met een laag opleidingsniveau hebben ook een voorkeur voor digitale media, maar ruim 1 op de 5 van hen bezit uitsluitend traditionele media. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact