Mediagebruik

 • Gebruik van radio, televisie en internet algemeen verspreid

  Bijna elke Vlaming tussen 18 en 75 jaar oud (97%) keek minstens maandelijks televisie in 2017. Een grote meerderheid van 85% luisterde minstens 1 keer per maand naar de radio, 56% las de krant. Tegenover 2016 is het gebruik van radio (92%) en krant (72%) op maandelijkse basis gedaald. Televisiegebruik daalde nauwelijks. 
  83% gebruikte in 2017 minstens 1 keer per maand het internet en 69% een smartphone. In 2016 lagen deze aandelen op 85% (internet) en 66% (smartphone). 

 • 4 op 10 Vlamingen gebruiken combinatie van traditionele en digitale media

  In 2017 gebruikte 16% van de volwassen Vlamingen enkel traditionele media, namelijk radio, televisie en/of dagblad. 4 op 10 gebruikten uitsluitend digitale media: 31% internet en smartphone, 7% internet of smartphone. 9% gebruikte een dagblad en internet of een smartphone. Bijna 4 op de 10 gebruikten radio, TV, dagblad, internet en smartphone.

 • Weinig verschil tussen mannen en vrouwen in mediagebruik

  Mannen hebben minder voorkeur voor traditionele media dan vrouwen. 12% van de mannen en 18% van de vrouwen gebruikte enkel traditionele media in 2017.
  Bij het gecombineerd gebruik van traditionele en digitale media verdwijnen de verschillen tussen mannen en vrouwen. 17% van de mannen en 16% van de vrouwen gebruikte 1 digitaal medium, al dan gecombineerd met een dagblad. 32% van de mannen en 31% van de vrouwen gebruikte 2 digitale media, zonder dagblad. 

 • 60-plussers gebruiken vooral traditionele media

  Vlamingen jonger dan 60 jaar gebruiken bij voorkeur digitale media. Zo gebruikte meer dan de helft van de 18-39-jarigen (52%) in 2017 2 digitale media (zonder dagblad). Bij de 40-59-jarigen was dat 33%. In deze leeftijdsgroepen ligt ook het gecombineerd gebruik van de 5 media vrij hoog. 
  Bij de 60-plussers is de spreiding van het mediagebruik meer verdeeld over de verschillende types van gebruik. 38% gebruikt alleen de traditionele media (radio, televisie en/of dagblad), slechts 11% gebruikt 2 digitale media (zonder dagblad). Een kwart combineert de 5 media.

 • Meer gebruik van digitale media bij hoogopgeleiden

  De hoger opgeleide Vlaming gebruikt bij voorkeur digitale media: 35% onder hen gebruikt 2 digitale media (zonder dagblad). Slechts 4% gebruikt uitsluitend traditionele media.
  Vlamingen met een lager opleidingsniveau hebben ook een voorkeur voor digitale media, maar gebruiken daarnaast nog vaker traditionele media. Dat is vooral zo bij laagopgeleiden:  37% van hen gebruikt uitsluitend traditionele media.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact