Europa 2020
Opdrachtgever Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Luk Bral (Teamcoördinator Omgevingsmonitoring - 02/553.51.39)
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 2010
Periodiciteit jaarlijks
Beleidsrelevantie opvolging Vlaamse doelstellingen in het kader van de Europa 2020 strategie
Interne SVR-samenwerking team Omgevingsmonitoring
Externe SVR-samenwerking stuurgroep Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020
overleg interkabinettenwerkgroep
Output

Doelstellingen Europe 2020 (update 03.2012 - Ms Excel - 907 kB)

Valorisatie

opname in Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020 (zie website Vlaanderen in Actie)

 

Website Vlaanderen in actie