Pact 2020
Opdrachtgever Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Luk Bral (Adviseur - teamcoördinator Omgevingsmonitoring - 02/553.51.39)
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 2010
Periodiciteit jaarlijks
Beleidsrelevantie Opvolging onderhandelde doelstellingen tussen de sociale partners, middenveldorganisaties, de Vlaamse Administratie en de Vlaamse Regering op basis van een aanvaarde set van indicatoren  
Interne SVR-samenwerking team Omgevingsmonitoring
Externe SVR-samenwerking

overleg interkabinetttenwerkgroep

overleg VESOC, Verenigde Verenigingen-

Output

publicatie

Open Dialoogdagen

Valorisatie

 

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse regering m.b.t. Pact 2020