Vlaamse Rand
Opdrachtgever  
Eindverantwoordelijke Annelies Jacques (Adjunct van de directeur - 02/553.57.89)
Uitvoerders  
Startjaar 2007
Periodiciteit  
Beleidsrelevantie  
Interne SVR-samenwerking  
Externe SVR-samenwerking  
Output

monitorrapporten

Valorisatie

in beleidsbrief Vlaamse Rand, ontsluiting informatie via Documentatiecentrum Vlaamse Rand

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. de Vlaamse Rand

Documentatiecentrum Vlaamse Rand