Nabijheid van groen

 • Meer dan 80% van Vlamingen woont in nabijheid van buurtgroen (0,2 hectare)

  De nabijheid van groen wordt nagegaan aan de hand van de aanwezigheid van 3 aspecten: woongroen, buurtgroen en wijkgroen.

  Nagenoeg iedereen in het Vlaamse Gewest had in 2013 woongroen in zijn woonomgeving (binnen 150 meter). Elk type van groen wordt beschouwd als woongroen, ongeacht de grootte.

  Voor buurtgroen en wijkgroen wordt een minimumoppervlakte vooropgesteld. Bij buurtgroen gaat het om 0,2 hectare, bij wijkgroen om 10 hectare. Buurt- en wijkgroen moeten ook toegankelijk zijn vanuit het openbaar domein. Dit leidt tot andere resultaten dan bij het woongroen.

  Het aandeel inwoners dat leeft in de nabijheid van buurtgroen (binnen 400 meter) schommelde in 2013 in de Vlaamse gemeenten tussen 80% en 100%. Bij slechts 4 gemeenten in West-Vlaanderen ligt dit aandeel lager.

  Het aandeel inwoners in de nabijheid van wijkgroen (binnen 800 meter) varieert veel sterker tussen de gemeenten. In sommige gemeenten gaat het om 0% van de bevolking, in andere gemeenten om 100% van de bevolking. In een kwart van de gemeenten leeft de helft van de bevolking niet in de nabijheid van wijkgroen. Het gaat hier veelal om gemeenten uit het westen van Vlaanderen. Een mogelijke verklaring voor de lage aandelen is dat landbouwgronden niet werden meegenomen bij de berekeningen.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur: Groen in de Buurt 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact