Neerslagextremen

  • Aantal dagen met zware neerslag neemt toe

    Voor België (Ukkel) vertoont de meetreeks van het aantal dagen met zware neerslag (minstens 20 millimeter per dag) een eerder golvende trend: vooral tussen midden jaren 1980 en begin jaren 2000 werd een duidelijke stijging van het aantal dagen met zware neerslag opgetekend. Inmiddels telt een jaar 5 dagen met zware neerslag, begin jaren 1950 was dit 3 dagen. Deze stijging is significant. Het recordjaar was 2004 met 12 dagen van zware neerslag. Intense neerslag komt meestal voor in de zomer omwille van intense onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van enkele uren.

  • Intensiteit droogteperiodes niet gewijzigd

    Naast periodes met erg veel neerslag, vallen ook droogteperiodes onder de noemer 'extreme neerslag'. Uit de analyse van het maximum aantal opeenvolgende droge dagen in een jaar, blijkt geen significante trend voor het meetpunt in Ukkel over de periode 1880-2017. Dit geeft aan dat de droogteperiodes niet intenser zijn geworden sinds het einde van de 19de eeuw. De recordjaren zijn 1893 en 2007, met droogteperiodes die respectievelijk 44 en 37 dagen aanhielden. 

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Neerslagextremen

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies